ریئس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن:

شان نزول سوره کوثر به وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) باز می گردد

حجت الاسلام یوسفی مقدم گفت: شان نزول سوره کوثر به وجود مقدس حضرت زهرا (س)بر می گردد ومفسران گفته اندکوثر همان حضرت فاطمه زهرا(س)است؛ در روایات نیز داریم که به ر

۱۳۹۹/۱۰/۲۵
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳