حجت الاسلام و المسلمین عیسی زاده:

آیت‌الله فاطمی‌نیا نمونه موفق حضور اجتماعی برای حوزویان است

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با بیان اینکه آیت‌الله فاطمی‌نیا با وجود دارا بودن شخصیت عرفانی در متن جامعه حضور داشتند، گفت: ایشان همواره با منطق و

۱۴۰۱/۰۲/۲۷
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳