جت‌الاسلام والمسلمین عیسی‌زاده:

نوروز؛ فرصتی برای تحول در پرتو آموزه‌های اسلامی

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن زیباترین پیام نوروز و نو شدن عالم برای انسان‌ها را دعوت به ایجاد تغییر و تحول روحی و معنوی در زندگی در سایه آموزه‌های

۱۳۹۹/۰۱/۱۰