از سلسله نشست های همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نشست «نظریه جهاد ذَبّی؛ نسبت سنجی آن با فقه مقاومت» برگزار شد

بیست و چهارمین نشست مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و چهارمین پیش همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن با موضوع «نظریه جهاد ذَبّی؛ نسبت سنج

1398/09/16