گزارش گفتمان قرآنی «کرونا و شر»؛

مبینی: انسان‌ ثمره تحمل رنجِ بلاهای دنیوی را در آخرت می‌بیند/ پورمحمدی: نتیجه رنج را به آخرت ارجاع ندهیم

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در گفتمان قرآنی «شبهات کرونایی با موضوع شر» اظهار کرد: بلاهای دنیوی برای کسب تجربه توسط انسان‌هاست و شخصی که متحمل این

۱۴۰۰/۰۲/۲۳
 • تفسیری بر آیات منتخب قرآن (۲۶)
  نماز بدون کمک به نیازمندان فایده ندارد

  حسینعلی یوسف زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به بررسی نکات تفسیری آیاتی از جزء ۲۹ و ۳۰ قرآن کریم پرداخت که در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.‌۱۴۰۰/۰۲/۲۳

 • محمود متین فر در گفتگویی مطرح کرد:
  دسترسی به تنها دایرةالمعارف شیعی قرآن کریم در پرتال جامع علوم و معارف قرآن

  رئیس اداره فناوری و فرآوری اطلاعات پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن گفت: مزیت پرتال جامع علوم و معارف قرآن نسبت به نمونه‌های مشابه داخلی، دسترسی به متن تنها دایرةالم۱۴۰۰/۰۲/۲۱

 • تفسیری بر آیات منتخب قرآن (۲۵)
  مسئولان وعده خلاف واقعیت ندهند

  محمدعلی محمدی مدیر گروه علوم قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به بررسی نکات تفسیری آیاتی از جزء ۲۸ قرآن کریم پرداخت که در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.‌۱۴۰۰/۰۲/۲۱

 • کتب ۱۴۶
 • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
 • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
 • تفسیرهای قرآنی ۲۱
 • ترجمه های قرآنی ۳۲
 • فرهنگ نامه‌ها ۴
 • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
 • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
 • دائره‌المعارف ها ۵
 • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳