به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن؛

کتاب «امامت، امامیه و اهل سنت» به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب «امامت، امامیه و اهل سنت (بررسی تطبیقی با تأکید بر آرای فخر رازی)» اثر عیسی عیسی زاده روانه بازار نشر شد.‌

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳