پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن


پیشینه:


پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم در سال 1366 شمسی با نام مرکز فرهنگ و معارف قرآن و با هدف گسترش فرهنگ و معارف قرآن و دفاع از حقانیت آموزه‌‏هاى آن شكل گرفت و با نگاهى كاملاً نو به عرصه‌‏هاى تفسیر، ترجمه و موضوعات قرآنى، به جهت‏‌دهى فعالیت‏هاى قرآنى در حوزه علمیه قم، کمک شایانی کرده است. این پژوهشکده وظایفى همچون تأمین منابع و اسناد قرآنى، طبقه‏‌بندى و سازماندهى معارف قرآنى، تدوین فرهنگ‏نامه‏‌ها و دائرة المعارف‏هاى متنوع قرآنى، پدیدآوردن تفاسیر گوناگون، پاسخگویى به پرسشها و شبهات و شناسایى کمبودها و نیازها در عرصه فرهنگ قرآنى را بر عهده گرفته است و هم اکنون به عنوان یکی از  بزرگ‏ترین مراکز قرآن پژوهی کشور شناخته می‌‏شود.

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که از زیرمجموعه‌‏های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی است و در سال 1395 از مرکز به پژوهشکده ارتقاء یافته است، با توجّه به شرح وظایف خود، دارای اهداف و گروه‏‌های پژوهشی مختلف می‌‏باشد.


اهداف و وظایف:

1. مدیریت و پیشبرد روشهای قرآن پژ‍وهی

2. پژوهشهای مسئله محور و مطابق نیاز جامعه معاصر

3. توسعه فرهنگ قرآن بنیان

4. توسعه علوم و معارف قرآنی بر پایه آموزه های اهل بیت علیهم السلام

5. باز آفرینی و مهندسی نظامهای جاری در جامعه بر اساس قرآن

6. گفتگو، تعامل، هماهنگی و مشاركت با موسسات و نهادهای قرآن پژوهی

7. استفاده از نخبگان حوزوی و دانشگاهی در فعالیتهای قرآن پژوهی

8. رصد، بررسی و نقد شبهات در حوزه علوم ومعارف قرآن

9. تسهیل دسترسی قرآن پژوهان و اساتید علوم و معارف قرآنی به منابع قرآنی با تدوین تفسیرهای جامع (ترتیبی و موضوعی مسئله محور) و تدوین متون آموزشی، ترجمه های گوناگون، دایره المعارفها و فرهنگنامه‏های قرآنی.


رئیس پژوهشکده:

حجه الاسلام و المسلمین محمدصادق یوسفی‌مقدم


گروه های پژوهشی:

گروه تفسیر قرآن

گروه علوم قرآنی

گروه مطالعات تطبیقی

گروه دائره المعارف‌های‌قرآنی

گروه فرهنگ‌نامه‌ها ومعاجم قرآنی


ادارات:

اداره پژوهش

اداره فن آوری وفراوری اطلاعات ( IT )


كتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآن


آثار برگزیده پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن


اعضاء هیأت علمی و محققین پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن