به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

کتاب «ازدواج و همسرداری انبیا از منظر قرآن و حدیث» منتشر شد

کتاب «ازدواج و همسرداری انبیا از منظر قرآن و حدیث» نوشته محمدمهدیفیروزمهر عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیمنتشر شد.‌

1398/09/21