به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

کتاب «تعامل با اهل کتاب بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)» منتشر شد

کتاب «تعامل با اهل کتاب بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)» اثر محمد سحرخوان در 78 صفحه روانه بازار نشر شد.‌

۱۴۰۱/۰۹/۰۱
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳