به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

کتاب «الگوی اخلاق توحیدی در قرآن کریم، از منظر علامه طباطبایی(ره)» منتشر شد

کتاب «الگوی اخلاق توحیدی در قرآن کریم، از منظر علامه طباطبایی(ره)» نوشته محمد ابوطالبی از محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر

1398/08/14