عبدالله يوسف على و محمّد اسد; دو رويكرد به ترجمه انگليسى قرآن

پدیدآور مظفّر اقبال ـ مترجم: محمّدحسن محمّدى مظفّر

نشریهنشریه ترجمان وحی

شماره نشریه20

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 145 بازدید

مقالات مشابه

بررسي معنايي آيه 26 بقره و نقد علمي ترجمه هاي آن

نام نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

نام نویسنده سيدمحمدرضا ابن الرسول - فاطمه گلي

نکاتی در باب ترجمه برخی الفاظ و اصطلاحات قرآنی

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده آ.بن شمشم – ترجمه و تقریر: ابوالفضل حری