share
1400/04/01
به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
جلد نخست «دانشنامه قرآنی زن و خانواده» منتشر شد

کتاب «دانشنامه قرآنی زن و خانواده» به کوشش علی خراسانی، محمد سحرخوان و علی مدبر و جمعی از محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش پرتال جامع علوم و معارف قرآن، در معرفی این کتاب عنوان شده است: خانواده نخستین جایگاه رشد عاطفی و روانی انسان و نخستین نهاد برای فراگیری دانش است. در خانواده است که باورها، بینش‌ها، اخلاق و رفتار فرزندان شکل می گیرند. از سویی زن در ایجاد بسیاری از شاخصه های خانواده مطلوب و موفق که بر پایه آرامش، مودت و رحمت بنا شده، نقشی بی بدیل دارد. ایفای نقش همسری، مادری، دختری و خواهری از سوی زنان در خانواده، بیانگر اثرگذاری مهم آنان در امور خانواده است. آگاهی از آموزه های قرآن کریم درباره زن و خانواده، ضمن اینکه می تواند به احقاق حقوق زنان و کاستن از مظلومیت تاریخی آنان بینجامد، می تواند در تعالی جامعه اسلامی و مطلوب، مؤثر باشد.

جلد اول دانشنامه زن و خانواده از مدخل آبستنی تا سوده بنت زمعه می باشد و موضوعاتی چون آمیزش، ازدواج، بارداری، بکارت، بیوه، تعدد زوجات، جنین، حجاب، حیا، خانواده، خواهر، خویشاوندی، دختر، دیه، زایمان، زن، و ... را شامل می شود.

کتاب «دانشنامه قرآنی زن و خانواده» در 568 صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وارد بازار نشر شده است.