share
1400/03/18
به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
کتاب«توحید و انسان کامل در قرآن» منتشر شد

کتاب«توحید و انسان کامل در قرآن» به قلم حسن رمضانی عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش پرتال جامع علوم و معارف قرآن، در معرفی این کتاب آمده است: توحید اصل علوم، سرّ معارف، مایه دین، بنای مسلمانی و فارق دوست از دشمن است. هر طاعتی بدون توحید، بی ارزش و سرانجام آن تاریکی است. قرآن ناب ترین توحید را همراه با تمام مؤلفه ها، لوازم و آثارش در دسترس جامعه بشریت نهاده و آنان را به این شاهراه هدایت می کند. و نیز در میان انسان ها، انسان کامل تنها مظهری است که با توجه به قابلیت بالا و لیاقت ذاتی و امداد حق تعالی توانسته است اصل بنیادین توحید را به معنای حقیقی آن در خود به منصه ظهور برساند و بدین گونه دیگر انسان ها را از این حقیقت و آثار و برکاتش بهره مند سازد. 

این کتاب تک نگاشتِ مقاله «توحید و انسان کامل در قرآن» از دائره المعارف قرآن کریم است که نگارش آن از قواعد و شیوه های دایره المعارفی پیروی می کند. در فصل اول این کتاب به موضوع توحید و فصل دوم به مبحث مورد انسان کامل پرداخته شده است.

کتاب «توحید و انسان کامل در قرآن» در 148 صفحه، از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.