share
1399/10/16
معرفی 4 اثر جدید منتشر شده پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

با انتشار 4 اثر جدید پژوهشی، تعداد کتب منتشر شده پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به 156 عنوان رسید.

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با نگاهى كاملاً نو به عرصه ‏هاى تفسیر، ترجمه و موضوعات قرآنى، به جهت ‏دهى فعالیت‏هاى قرآنى در حوزه علمیه قم، کمک شایانی کرده است. این پژوهشکده وظایفى همچون تأمین منابع و اسناد قرآنى، طبقه ‏بندى و سازماندهى معارف قرآنى، تدوین فرهنگ‏نامه ‏ها و دائرة المعارف‏هاى متنوع قرآنى، پدیدآوردن تفاسیر گوناگون، پاسخگویى به پرسشها و شبهات و شناسایى کمبودها و نیازها در عرصه فرهنگ قرآنى را بر عهده گرفته است و هم اکنون به عنوان یکی از بزرگ‏ترین مراکز قرآن پژوهی کشور شناخته می‏شود، مجموع آثار منتشر شده این پژوهشکده تا کنون 156 عنوان در 266 جلد می باشد. با توجه به انتشار 4 اثر جدید پژوهشی این پژوهشکده به معرفی مختصر این آثار می پردازیم:


 
تفسیر تربیتی قرآن؛ چیستی و مؤلفه های آن

نویسنده: علی اسعدی

در معرفی این کتاب آماده است: قرآن کریم منشور تربیت آموزگار حکیمی است که از افق خاور برآمد تا آدمیان فرو غلطیده در ظلمات جهل و هواپرستی را به سرای سعادت رساند. تفسیر ترتیبی به عنوان نزدیکترین رویکرد به اهداف و مقاصد بلند قرآن، متکفل تبیین این منظر است. این کتاب می کوشد به تبیین بخشی از مباحث نظری و بنیادین آن بپردازد؛ مباحثی چون چیستی، قلمرو، گونه ها، رسالت ها، ویژگی های نگرشی و ابزارهای تفسیر ترتیبی. باشد که به عنوان گامی در جهت خدمت به اهداف قرآن کریم مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گیرد.

این کتاب در 420 صفحه، شمارگان 400 نسخه و با قیمت 85 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در اختیار علاقه مندان حوزه تفسیرقرآن قرارگرفته است.


 
موانع رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی

نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی فیروز مهر، عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

در معرفی این کتاب آماده است: رشد اخلاقی مهم ترین فلسفه بعثت پیامبر(ص) است. بدون شناخت موانع و رفع آن، رشد اخلاقی ناممکن است. از این رو قرآن توجه ویژه ای به مانع شناسی و مانع زدایی، در اخلاق دارد. در اثر پیش رو، با نگاهی قرآنی انواع موانع رشد اخلاقی در ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری مربوط به هر یک از اخلاق بندگی، اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی و ارتباط موانع و راهکار کلی پیش گیری و درمان آن بررسی شده است.

کتاب«موانع رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی» در 444 صفحه، شمارگان 400 نسخه و با قیمت 90 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است.


 
درآمدی بر مؤلفه های نظام اخلاقی قرآن

نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر حسینی رامندی، عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

در معرفی این کتاب آماده است: تأمل در آموزه های قرآنی به منظور پاسخگویی به پرسشها و شبهات پیرامون اخلاق و بسترسازی برای تدوین نظام اخلاقی قرآن بنیان از نمونه های ژرف اندیشی در مطالعات دینی، فریضه الهی (توبه: 122) و جهاد در راه خدا است (عنکبوت: 69). پژوهش پیش رو مبتنی بر این فرضیه است که تنها با اتکا به قرآن و مبانی و معیارهای وحیانی، امکان تدوین نظام اخلاقی برتر و کارآمد وجود دارد. می توان در پرتو آموزه های قرآنی، مبانی، اهداف، اصول و روش تربیت اخلاقی را استخراج کرد و از رهگذر نظام اخلاقی قرآن، فرایند تربیت و تکامل اخلاقی و پیش نیازهای نظری حیات اخلاقی را فراهم آورد. در این پژوهش، بازشناسی مؤلفه های اساسی نظام اخلاقی قرآن مد توجه قرار گرفته است.

این اثر در 496 صفحه، شمارگان 400 نسخه و با قیمت 100 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است.


 
نگره خطا؛ بررسی و نقد درون دینی آرای ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات

نویسنده:  حجت الاسلام والمسلمین سیدمجید پورطباطبایی، عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

در معرفی این کتاب آماده است: ریچارد بل و شاگرد بلافصل وی ویلیام مونتگمری وات، خاورشناسان قرآن پژوه پروتستان و اهل انگلستان هستند. این دو با خطاهای خواسته یا ناخواسته خود در مطالعات قرآن پژوهشی و اسلام شناسی بر الهی بودن اسلام و وحیانی بودن قرآن خدشه جدی وارد کردند.

ویلیام مونتگمری وات ضمن پرهیز از صراحت در نفی رسالت رسول الله(ص) اصرار دارد که نباید مسلمانان را از این جهت آزرده خاطر کرد؛ ولی خود با در پیش گرفتن روشی خاص بدون سر و صدا و جنجال در آثار خود بر طبل استاد می کوبد. در این اثر آرای خاورشناسان مذکور بررسی و نقد شده است.

کتاب« نگره خطا؛ بررسی و نقد درون دینی آرای ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات» در 392 صفحه، شمارگان 400 نسخه و با قیمت 75 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است.