share
1398/03/02
به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می شود:
اولین پیش نشست همایش مقاومت اسلامی از نگاه قرآن
اولین پیش نشست همایش مقاومت اسلامی از نگاه قرآن با موضوع "روش های مقاومت در برابر راهبرد آمریکا در منطقه غرب آسیا" برگزار می شود.اولین پیش نشست همایش مقاومت اسلامی از نگاه قرآن:
"روش های مقاومت در برابر راهبرد آمریکا در منطقه غرب آسیا"

پنجشنبه 98/3/2 ساعت 10 الی 12
قم، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر، سالن ولایت