نقش كامپيوتر در فهم قرآن

پدیدآورهربرت برگ

نشریهنسیم وحی

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 1330 بازدید

مقالات مشابه

جري و تطبيق در احاديث امام رضا (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهزهرا قاسم‌نژاد, صغری لک‌زایی

گونه شناسی مفاهیم قرآن و قلمرو فهم عرفی

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلیرضا قائمی‌‎نیا, ابوالقاسم علیدوست, محمدحسین رفیعی

نقد نسبیت فهم متون دینی از منظر قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی و روایی

نام نویسندهمجید معارف‏, محمد جوادی

اسلوب منطوق و مفهوم و نقش آن در تبیین معارف قرآنی

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهداوود معماری, سجاد ابراهیمی

مبانی و مراتب فهم قرآن

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهعلی اسعدی

راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهسیدمحمدحسین موسوی‌زاده, عباس مصلائی‌پور یزدی, ابوالفضل حاجی حیدری

گفتگو: راه بی کناره

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحمدباقر تحریری

فضل الله و کرانه های معنایی آیات قرآن

نام نشریهپژوهش‌های قرآنی

نام نویسندهسیدسجاد ابراهیمی

نحو قراءة ثانیة للقرآن الکریم

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهحسین شحادة