بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آیه «ما فَرَّطْنا فِی الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ»

پدیدآورحمزه حاجی

نشریهمطالعات تفسيري

شماره نشریه27

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 1354 بازدید

مقالات مشابه

ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی «معیشت ضنک» در آیه ۱۲۴ طه

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهفتح الله نجار زادگان, شیما محمودپور, سیدمحمد موسوی‌مقدم

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی