«ردّ در ارث» در پرتو قرآن کریم، با تأکید بر دیدگاه محقق خویی

پدیدآورخالد غفوری الحسنی

نشریهقرآن، فقه و حقوق اسلامی

شماره نشریه3

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات23

منبع مقاله

share 500 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی

نام نشریهپژوهش های زبانشناختی قرآن

نام نویسندهسمیه طاهری, غلامرضا رئیسیان, سیدکاظم طباطبایی

بررسی مقاله «ارث» در دایرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده دیوید پاوئرز – محمد فاکر میبدی

ارث

نام نویسندهمحدثه بهمدی

ارث به سبب قرابت يا تعصيب؟

نام نشریهفقه اهل بیت (فارسی)

نام نویسندهجعفر سبحانی

تركه الميت

نام نشریهفقه اهل البیت (عربی)

نام نویسندهخالد الغفوری

ارث

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید حسن تبادکانی

ارث الأولاد و الأبوين

نام نشریهنشریه فقه اهل بیت (عربی)

نام نویسندهالشیخ خالد الغفوری