بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی

پدیدآورمحسن قاسمپوراعظم پویازادهمحدثه ایمانی

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات30

منبع مقاله

share 695 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, فاطمه احمدی نژاد

تفسير لغوي سوره دهر در تفسير نمونه

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهسید رضا مؤدب, فاطمه احمدي‌نژاد

بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده محمدکاظم شاکر – نانسی ساکی

مقایسه دو تفسیر ادبی کشاف و تفسیر بیانی

نام نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

نام نویسنده آفرین زارع – احمد قاسمی

روش شناسی تفسیر ادبی – تاریخی قرآن در دوره معاصر

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسنده سیدمحمد موسوی مقدم – جنان امیدوار

آسیب شناسی روش تفسیر ادبی

نام نشریهمشکو‌ة

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی

تفسير ادبى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی