ماهیت هجای مصحف در سده‌های نخست اسلامی

پدیدآورآلاء وحیدنیا

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه84

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 543 بازدید

مقالات مشابه

منشأ اختلاف خطِ واژگان همسانِ قرآن در قرائات ده گانه

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمصيب مرزباني, شیدا کریمی

از نگاه دیگران (4) قرآن های عصر اموی

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسندهیاسین داتن, ترجمه: علی آقایی

کتابت وحی و کاتبان آن در عهد رسالت

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهشهروز ذوالفقاری

معرفی مصحف قرآنی کهن از قرن دوم هجری: نسخه خطی 2165 در کتابخانه بریتانیا

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده مرتضی کریمی نیا – راحله نوشاوند

نامی که با کتابت قرآن کریم گره خورده است (گفتگو)

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسنده عثمان طه- مصاحبه کننده: سیدمهدی سیف

سیر تطور خط در نگارش قرآن کریم

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

نام نویسنده محمدجواد سلمانپور – فاطمه کیانی

بررسی دیدگاه بلاشر و گلدزیهر پیرامون نگارش قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده سیدعلی اکبر ربیع نتاج – محمدصادق حیدری

تأثیر کتابت در پیام رسانی قرآن

نام نشریهفصلنامه بینات

نام نویسندهعلی رضا مطلب

بررسی مقاله «الرقیم والرقود»

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده جیمز ای. بلمی - محمدجواد اسکندرلو - محمدمقداد امیری