نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

پدیدآورزهرا کلباسیامیر احمد نژادمهدی مطیع

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه22

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 634 بازدید

مقالات مشابه

معاشرت به معروف

نام نشریهمطالعات راهبردی زنان

نام نویسندهمریم احمدیه

بررسی اصل «معاشرت به معروف میان همسران» از منظر قرآن کریم

نام نشریهبانوان شیعه

نام نویسنده ناصر قربان نیا – معصومه حافظی

مسئله تنبیه بدنی زنان

نام نشریهمجله بازتاب اندیشه

نام نویسنده محمد الطالبی - مهدی مهریزی