ضرورت همراهی تلاوت با تدبر از نگاه قرآن و روایات

پدیدآورعلی نصیری

نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

شماره نشریه9

تاریخ انتشار1393/04/30

منبع مقاله

share 388 بازدید

مقالات مشابه

ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر»

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمود کریمی, مرتضی سلمان نژاد

مخاطبه با كلام الله، ركن اصلي قرائت ترتيل

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهحسين مرادي زنجاني, حسين رحماني زاد

تدبّر در فهم قرآن

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهروح الله محمد علی نژاد عمران

تحلیل ماهیت تدبر در قرآن از منظر تفاسیر امامیه

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهعلی راد, محمد علیان نظری

اندیشه، گفتار و رفتار در قرآن کریم

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسنده نفیسه نوید – مجتبی فائق

حوزه معنايی تدبر در قرآن کريم

نام نشریهپژوهشهای زبان شناختی قرآن

نام نویسنده مهدی لطفی - محمدرضا ستوده نيا

گفتگو: راه بی کناره

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسندهمحمد باقر تحریری