معانی مجازی در قرآن مجید (بخش پنجم)

پدیدآوریعقوب جعفری

نشریهترجمان وحى

شماره نشریه29

تاریخ انتشار1391/03/04

منبع مقاله

share 731 بازدید

مقالات مشابه

نقش معانی مجازی در «الفاظ اضداد»

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهیعقوب جعفری

سبک ابوعبیده در کتاب مجاز القرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده باقر کارگر – گردآفرین محمدی

روش شناسی و نقد ترجمه مجاز در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

نام نویسنده رضا امانی – لیلا زربخش – ام البنین فرهادی

سلفيان و انکار مجاز در قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهمحمد حسن محمدی مظفر

ابن تیمیه و انکار «مجاز» در قرآن

نام نشریهفصلنامه سفینه

نام نویسندهمرتضی نادری