گروه مطالعات تطبیقی

ماموریت اصلی: :بررسی مطالعات تطبیقی قرانی میان ادیان و مذاهب اسلامی، نقد مطالعات قرآنیخاورشناسان ونظام سازی قرآنی

وظایف:

1.       پژوهش در باره روش‌شناسي مطالعات تطبيقي؛

2.      انجام مطالعات تطبيقي ميان معارف قرآن و کتاب‌هاي مقدس؛

3.     بررسي و نقد مطالعات قرآني خاورشناسان، متفکران و روشنفکران جهان اسلام؛

4.      پژوهش تطبيقی در بارة مبانی، روش‌ها و آرای مذاهب اسلامی مبتنی بر ایات قرآن.

5.     تولید ادبیات علمی نظام سازی قرآنی

 

مدیر گروه:

حجه  الاسلام و المسلمین محمد علی مبینی

پست الکترونیک:

mobini@isca.ac.ir

تلفن داخلی

1427


شورای علمی گروه  :

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجت الاسلام و المسلمین  احمد واعظی


حجت الاسلام و المسلمین  نجف لک زائی


حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد


حجت الاسلام و المسلمین محمد علی رضائی اصفهانی


حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مبینی

mobini@isca.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق یوسفی مقدم

Ms.yosefiMoghadam@isca.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین محمد سحر خوان

m.saharkhan@isca.ac.ir

جناب آقای ابراهیم علیپور


اعضاء هیأت علمی گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

محمد علی مبینی

mobini@isca.ac.ir

محمد صادق یوسفی مقدم

Ms.yosefiMoghadam@isca.ac.ir

سید مجید پورطباطبایی

m.polrtabatabaei@isca.ac.ir

علیرضا اسعدی


سید محمد اکبریان

m.akbariyan@isca.ac.ir

محققان گروه:

حجه الاسلام و المسلمین علی اکبر مؤمنی

پست الکترونیک:

akmomeni@gmail.com

کارشناس پژوهش گروه:

عباسعلی عابدی

داخلی

1426

آثار منتشر شده:

1.مطالعات قرآنی خاور شناسان: سید مجید پورطباطبایی، سال95؛

2. فقه قرائت (بخش اول و دوم: فقه اداء و فقه موسیقی اداء)، محمد صادق یوسفی مقدم، سال96؛

3. رویا إنگاری وحی، ابوالفضل ساجدی و حامد ساجدی، سال96.

4- فرهنگ اصطلاحات سیاسی قران کریم عبدالله نظرزاده ؛سال 96

5-امید در زندگی از منظر قرآن کریم،علی اکبرمومنی :سال 97

6-بررسی خطاهای قرآن پژوهی جان ونز برو؛سید مجید پورطباطبائی سال 98

آثار آماده انتشار :

1. بررسی خطاهای قرآن پژوهی ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات جلد 1؛

آثار در دست تحقیق:

1-. کلان طرح نظام سازی قرانی

2-کلان طرح مرجعیت علمی قران

3-کلان طرح قران قران و استشراق

4-نگرشی انتقادی به مستندات قرآنی مارتین لوتر

5- بررسی پیش فرضهای خطا در قرآن پژوهشی ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات مرحله دوم

6- بررسی آراء أثر گذارگلدزیهر بر مطالعات قرآنی خاورشناسان

7- ترجمه ونقدکتاب آنگلیکا نویورث با عنوان مصحف، شعر و تشکیل یک امت

8-نقد و بررسی دیدگاه ولفسن درباره صورت کتاب پیدا کردن کلام خدا

10-نقد و بررسی دیدگاه ولفسن درباره خلق قرآن

11-بررسی و نقد آراء کارن آرمسترانگ در موضوع خدا در قرآن

12-طرح کلان طبقه بندی موضوعات قران و استشراق

13-نقد و بررسی دیدگاه آنجلیکا نویورت درباره رابطه قرآن و کتاب مقدس

14-نقد مطالعات قرآني مستشرقان در حوزه عصمت رسول اکرم (ص)

15-تناسب آیات و بررسی شبهات مستشرقان (بررسی آیات موهم عدم تناسب)

16- پایان نامه نبوت پیامبر اکرم ص از نگاه مستشرقان

17- نقد مطالعات خاورشناسان در موضوع فضیلت و رذیلت در قرآن

18-رابطه قرآن و فلسفه با تاکید بر بررسی و نقد مطالعات قران پژوهی خاورشناسان