گروه مطالعات تطبیقی

مأموریت اصلی:

دسترسی آسان و سریع به حجم گسترده‌ای از اطلاعات باعث شده است میان پیروان مذاهب و ادیان، گفتگوهای بی‌واسطه و صریحی شکل بگیرد. برای جلوگیری از واگرایی و تمایلات تکفیری، باید همزیستی مسالمت‏‌آمیز میان پیروان مذاهب و ادیان و گفتگو میان آنان گسترش یابد. جمهوری اسلامی ایران منادی این گفتمان است و برگزاری نشست‏ها و كنفرانس‏‌های وحدت ادیان و گفتمان‏‌های شرق جهان (به نمایندگی مسلمانان) و غرب جهان (به نمایندگی مسیحیان)، گویای این واقعیت است. گروه مطالعات تطبیقی متناسب با نقاط مشترک ادیان الهی و مذاهب اسلامی می‏تواند در این مأموریت بزرگ نقش مهمی ایفا و با واگرایی و تکفیر مبارزه کند. نیز بررسی و نقد شبهات مشتشرقان و خاورشناسان در حوزه علوم و معارف قرآن از جمله ماموریت‌های این گروه است.


وظائف گروه :

روش‏ شناسی مطالعات تطبیقی؛

گسترش ادبیات همگرایی میان ادیان، مذاهب و دانشمندان آنها؛

شناسایی نیازها و مسائل روز آمد در زمینه مطالعات تطبیقی؛
اعتبار سنجی كتب مقدس و آموزه‌‏های آن؛
آسیب‏‌شناسی، نقد و بررسی پژوهش‏های قرآنی مستشرقان؛

تحلیل و نقد مكاتب و نظریه‌‏های مربوط به قرآن و ادیان؛

زمینه‌سازی معرفی مذهب اهل بیت(ع) به پیروان دیگر ادیان و مذاهب؛

برقراری روابط علمی و تعاملی با شخصیت‏ها و مراكز پژوهشی در حوزه قرآن و ادیان؛

حمایت از پروژه‌‏ها و پایان‏‌نامه دكتری و سطح چهار حوزه در زمینه مطالعات تطبیقی؛


مدیر گروه:

حجه  الاسلام و المسلمین محمدعلی مبینی

شورای علمی گروه:

فاضل ارجمند سید علی سادات فخر

حجه الاسلام و المسلمین سید محید پورطباطبایی

حجه الاسلام والمسلمین سید محسن سادات

 حجه الاسلام والمسلمین علی  أکبر مومنی

اعضاء هیئت علمی گروه:

فاضل ارجمند سید علی سادات فخر

حجه الاسلام و المسلمین سید مجید پورطباطبایی

محققان گروه:

حجه الاسلام و المسلمین سید محمد محسن سادات

حجه الاسلام و المسلمین علی اکبر مؤمنی

کارشناس پژوهش گروه:

فاضل ارجمند عباسعلی عابدی

 

پیوست ها