گروه فرهنگنامه‌های قرآنی

مأموریت اصلی:

مأموریت : تدوين فرهنگ نامه های موضوعی و تخصصصی و معاجم قرآن و تهیه فرهنگ نامه های موضوعی تفاسیر

وظایف :

1.        تدوین فرهنگ‌نامه‌ها و معاجم قرآنی متناسب با نیاز روزبه صورت تخصصی و عمومی؛

2.      شناسایی یا ابداع بهترین روش فرهنگ‌نامه نویسی و معجم نگاری قرآنی و تدوین و ارائه آن؛

3.     نظام‌مند سازی وساماندهي علوم و معارف قرآن؛

4.      تسهيل در دسترسي قرآن پژوهان به اطلاعات قرآني؛

5.     فراهم نمودن زمينه ارتقاي فرهنگ قرآن در جامعه.

مدیر گروه:

حجه الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده

پست الکترونیک:

e.eisazadeh@isca.ac.ir

تلفن داخلی

1275


شورای علمی گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین عباس كوثری

a.kosari@isca.ac.ir

حجه الاسلام و المسلمین عیسی عیسی‌زاده

e.eisazadeh@isca.ac.ir

حجه الاسلام و المسلمین حمیدرضا مطهری


حجه الاسلام و المسلمین عالم زاده نوری


حجه الاسلام و المسلمین محمدسحرخوان

m.saharkhan@isca.ac.ir

حجه الاسلام و المسلمین محمد کاویانی


حجه الاسلام و المسلمین محمد مهدی فیروزمهر

 

حجه الاسلام و المسلمین فرج الله میر عرب

 

حجه الاسلام و المسلمین محمدصادق یوسفی مقدم

Ms.yosefiMoghadam@isca.ac.ir

حجه الاسلام و المسلمین محمدخادمی


اعضای هیأت علمی:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین عباس كوثری

a.kosari@isca.ac.ir

حجه الاسلام و المسلمین عیسی عیسی‌زاده

e.eisazadeh@isca.ac.ir

محققان گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین حسن شیرزاد

Shirzad4343@gmail.com

فاضل ارجمند سید محمد هادی شاهرخی

Sayaedhadishah4848@gmail.com

فاضل ارجمند سید حسن حیدری موسوی


حجه الاسلام و المسلمین سیدمحس سادات

Shh-moosavi@yahoo.com

کارشناس پژوهش گروه:

حجت الاسلام والمسلمین سید کریم آقامیری

داخلی

1287

آثار منتشر شده:

مفتاح التفاسیر: جمعی از محققان مرکز،سال70؛

معجم الدراسات القرآنیه/ 2 جلد:عبدالجبار رفاعی، سال 77؛

فرهنگ قرآن/33جلد: آیت الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان، سال80؛

فرهنگ موضوعی تفاسیر/ 3جلد: جمعی از محققان مرکز، سال82؛

اصطلاح نامه معارف قرآن : جمعی از محققان مرکز، سال85؛

مأخذشناسی رسول اعظم(ص)در تفاسیر: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سال86؛

برگزیده فرهنگ قرآن (جلد 1تا4): آیت الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان، سال87؛

فرهنگ قرآن از نگاه قرآن پژوهان( نقد و بررسى فرهنگ قرآن): علی اکبر مؤمنی، سال 87؛

ترادف در قرآن کریم: سید علی میر لوحی، سال92؛

معجم موضوعات و مفاهیم قرآن (ترجمه اردوی کتاب فرهنگ قرآن) جلد 3-1: آیت الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان، مترجم: مؤسسه امام المنتظر، سال92؛

نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه: عباس کوثری، سال92؛

المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه (ترجمه کتاب فرهنگ قرآن) جلد 6-1، آیت الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان، مترجم: محمد حسن زراقط، سال92؛

امامت، امامیه و اهل سنت، عیسی عیسی زاده، سال93؛

فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظایر قرآن (جلد 1 و 2): عباس کوثری، سال94؛

فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن (جلد 1 و2): جمعی از محققان، سال95؛

نمایه های تفسیر راهنما: جمعی از محققان، سال؟

کتاب اعجاز هدایتی قرآن،کوثری .عباس سال96

چکیده مقالات همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه معرفت،عیس عیس زاده و جلال عراقی    1396

آراستگی از سلسله موضوعات سبک زندگی براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1397

پوشش  از سلسله موضوعات سبک زندگی براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1397

مهمانی  از سلسله موضوعات سبک زندگی   براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1397

تغذیه   از سلسله موضوعات سبک زندگی براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1397

سفر   از سلسله موضوعات سبک زندگی براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1397

دانش اندوزی  از سلسله موضوعات سبک زندگی   براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1397

خواب وبیداری   از سلسله موضوعات سبک زندگی براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1397

اوقات فراغت  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1398

حجیت سبک زندگی براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1398

مبانی سبک زندگی اسلامی 1398

نماز  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1398

دعا   از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1398

عبادت  از سلسله موضوعات سبک زندگی   براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع) 1398

فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن، محققان جلد3 1398

آثار آماده انتشار :

المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه (ترجمه عربی کتاب فرهنگ قرآن) جلد7.

نمایه سازی ترجمه قرآن براساس تفسیرالمیزان

فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن جلد 4

بازنگری کتاب فرهنگ قرآن (1تا18).

مبانی و اصول فرهنگ قرآن

ازدواج  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

رفتار با پدر و مادر  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

روزه از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

زکات  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

حج  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

رفتار با خویشاوندان  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

بهداشت از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

رفتار با همسر از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

 

-

آثار در دست تحقیق:

المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه (ترجمه عربی کتاب فرهنگ قرآن) مجلدات بعدی؛(8)

بازنگری کتاب فرهنگ قرآن، (مجلدات بعدی)؛(19-27)

ترجمه فرهنگ قرآن به زبان انگلیسی؛

مسکن از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

 کسب وکار  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)  

 ‌‌ورزش  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

بهداشت روانی از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

 ‌‌تعامل با مصیبت دیدگان  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

‌‌ تعامل با اهل کتاب از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

  تعامل با فرق ومذاهب    از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

حقوق فرزندان  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

،تعامل با بیمار وبیماری،  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

تعامل با جوان،  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

 تعامل با دوستان،  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

 تعامل بدهکار با طلبکار، از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

تعامل  با دشمنان، از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

تعامل با سالمندان،  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

امربه معروف ونهی از منکر،  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

اعتکاف،   از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

تعامل با زندانی واسیر،  از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

 تعامل با همسایه، از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

تعامل با نیازمندان، از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

تعامل حکومت ومردم، از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

جهاد از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

جهاد فرهنگی از سلسله موضوعات سبک زندگی  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

معجم موضوعات و مفاهیم قرآن (ترجمه اردوی کتاب فرهنگ قرآن)، (4جلد).

فرهنگ نامه های تخصصی

فرهنگ نامه تخصصی کلام در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی هنر در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی فقه وحقوق در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی مطالعات اجتماعی وتمدنی در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی سیاست در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی محیط زیست در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی جهاد وشهادت در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی خانواده در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی معنویت در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی مدیریت در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی اطلاعات وامنیت در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی تاریخ واعلام در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی اخلاق در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی اقتصاد در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی الگوی پیشرفت در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی حج وسرزمین وحی در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب

فرهنگ نامه تخصصی ادیان در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی عفاف وحجاب در قرآن

فرهنگ نامه تخصصی مقاومت در قرآن

معناشناسی وروش شناسی گزینش آیات سبک زندگی(1جلد)