گروه فرهنگنامه‌های قرآنی

گروه فرهنگنامه‌های قرآنی

گروه فرهنگ‌نامه‌ها و معاجم قرآنی

مأموریت اصلی:

تدوين فرهنگ نامه های موضوعی و تخصصصی و معاجم قرآن و تهیه فرهنگ نامه های موضوعی تفاسیر

اهداف بلند مدت :

1. تدوین فرهنگ‌نامه‌ها و معاجم قرآنی متناسب با نیاز روز به صورت تخصصی و عمومی؛

2. شناسایی یا ابداع بهترین روش فرهنگ‌نامه نویسی و معجم نگاری قرآنی و تدوین و ارائه آن؛

3.نظام‌مندسازی وساماندهي علوم و معارف قرآن؛

4.تسهيل در دسترسي قرآن پژوهان به اطلاعات قرآني؛

5.  فراهم نمودن زمينه ارتقاي فرهنگ قرآن در جامعه.

اهداف کوتاه مدت :

1.تدوین کتاب فرهنگ نامه سبک زندگی براساس آموزه های قرآن و اهلبیت علیهم السلام؛

2.تدوین کتاب تحلیل واژگان مشابه در قرآن(چهار جلد)؛

3.ترجمه کتاب فرهنگ قرآن به زبان عربی با عنوان «المفتاح الجامع»

4.باز نگری کتاب فرهنگ قرآن؛

5.  تدوین فرهنگ نامه وجوه ونظایر در قرآن

6.  فرهنگ موضوعی سوره های قرآن

7.  فرهنگ موضوعی تفاسیر

8.  معجم آیات(ترجمه اردوی فرهنگ قرآن)

مدیر گروه:

حجه الاسلام و المسلمین عیسی عسیی زاده

پست الکترونیک

e.eisazadeh@isca.ac.ir

تلفن:

0253115

داخلی:  

1275

شورای علمی گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین عیسی عیسی‌زاده

e.eisazadeh@isca.ac.ir

حجه الاسلام و المسلمین محمدمهدی فیروزمهر

حجه الاسلام و المسلمین محمد سحرخوان

 

حجه الاسلام و المسلمین عبدی چاری

m.saharkhan@isca.ac.ir

حجه الاسلام و المسلمین فرج¬ الله میرعرب

 

حجه الاسلام و المسلمین عباس کوثری

حجه الاسلام و المسلمین حسن شیرزادکمانگر

 

اعضاء هیأت علمی گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

عیسی عیسی زاده

e.eisazadeh@isca.ac.ir

محققان گروه:

حسن شیرزاد کمانگر

پست الکترونیک:

Shirzad4343@gmail.com

کارشناس پژوهش گروه:

علی میرزائی

داخلی

1287

آثار منتشر شده:

سبک زندگی براساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت (علیهم السلام):

1) آراستگی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

2) عبادت و بندگی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

3) دعا، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

4) نماز، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

5) سبک زندگی اهل بیت(ع)، ویژگی ها، حجیت و قلمرو

6) خواب و بیداری، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

7) اوقات فراغت، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

8) دانش¬اندوزی، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

9) سفر، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

10) تغذیه(خوردن و آشامیدن)، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

11) مهمانی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

12) پوشش، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

13) مبانی سبک زندگی اسلامی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

14) زکات، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

15) روزه، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

16) بهداشت، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

17) رفتار با پدر و مادر، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

18) کسب و کار، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

19) رفتار با خویشاوندان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

20) مهارت های ارتباطی با سالمندان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

21) حج، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

22) رفتار با جوانان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

23) رفتار با فرزند، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

24) رفتار با همسر، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

25) مسکن، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

26) امربه معروف ونهی از منکر، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

27) تعامل طلبکار و بدهکار ، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

28) رفتار با همسایه، براساس آموزههای قرآن واهل بیت(ع)

29) تعامل با فرق ومذاهب، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

30) تعامل با نیازمندان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

31) جهاد  نظامی، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

32) جهاد فرهنگی، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

33) رفتار با دشمنان، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

34) تعامل با دوستان، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

35) ورزش و تربیت بدنی، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

36) رفتار با حیوانات، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

37) تعامل با بیمار وبیماری، براساس آموزههای قرآن واهل بیت(ع)

38) خودسازی، براساس آموزههای قرآن واهل بیت(ع)

39) تعامل با اهل کتاب، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

فرهنگ‌نامه و دانشنامه‌های قرآنی

1) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی اخلاق

2) فرهنگنامه  و دانشنامه قرآنی اقتصاد

3) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی الگوی پیشرفت 

4) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی امنیت و اطلاعات

5) فرهنگنامه قرآنی مبادی قرآنی؛ بیانیه گام دوم انقلاب

6) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی تاریخ و اعلام

7) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی جهاد و شهادت

8) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی حج

9) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی خانواده

10) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی رمضان

11) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی فقه وحقوق

12) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست

13) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی عفاف و حجاب

14) فرهنگنامه ودانشنامه قرآن و سلامت

15) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی کلام اسلامی

16) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی محیط زیست

17) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مطالعات اجتماعی و تمدنی

18) فرهنگنامه و دانشنامه مقاومت

19) فرهنگنامه و دانشنامه مدیریت

20) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی معنویت

21) فرهنگنامه قرآنی محمد(ص)

22) فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی هنر

ترجمه فرهنگ‌نامه‌ها:

1) المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه (جلد 1 تا 7)

2) معجم آیات(ترجمه اردوی فرهنگ قرآن)

دیگر آثار:

1) فرهنگ قرآن (33 جلد)؛

2) بازنگری فرهنگ قرآن

3) فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن (جلد 1 تا 3)

4) نمایه های تفسیر راهنما: جمعی از محققان،

5) کتاب اعجاز هدایتی قرآن، کوثری .عباس سال96

6) چکیده مقالات همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه معرفت، عیسی عیسی زاده و جلال عراقی    1396

7) نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه: عباس کوثری، سال92؛

8) مفتاح التفاسیر: جمعی از محققان مرکز، سال70؛

9) معجم الدراسات القرآنیه/ 2 جلد:عبدالجبار رفاعی، سال 77؛

10) فرهنگ موضوعی تفاسیر/ 3جلد: جمعی از محققان مرکز، سال82؛

11) اصطلاح نامه معارف قرآن : جمعی از محققان مرکز، سال85؛

12) مأخذشناسی رسول اعظم(ص)در تفاسیر: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سال86؛

13) ترادف در قرآن کریم: سید علی میر لوحی، سال92؛

14) امامت، امامیه و اهل سنت، عیسی عیسی زاده، سال93؛

15) فرهنگ موضوعی تفاسیر/ 3جلد: جمعی از محققان مرکز، سال82؛

16) اصطلاح نامه معارف قرآن : جمعی از محققان مرکز، سال85؛

 آثار در دست نشر:

1) مهارت های رفتاری با معلولان بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)

2) ازدواج، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

3) تعامل با زندانی واسیر، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

4) تعامل با مصیبت دیدگان، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

5) رفتار با منافقان، براساس آموزههای قرآن واهل بیت(ع)

6) رفتار با محیط زیست، براساس آموزههای قرآن واهل بیت(ع)

7) تعامل حکومت ومردم، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

8) آداب کشت وزرع، براساس آموزههای قرآن واهل بیت(ع)

9) رفتار با همکیشان، براساس آموزههای قرآن واهل بیت(ع)

10) آسیب شناسی سبک زندگی فردی،  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

11) اعتکاف، براساس آموزههای قرآن واهل بیت(ع)

12) رفتار با نعمتهای الهی، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)

13) رفتار با نامحرم، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

فرهنگ‌نامه‌های قرآنی:

1) فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن جلد 4 در دست نشر

2) فرهنگ نامه های تخصصی

3) فرهنگ موضوعی سوره های قرآن حمد، بقره، آل عمران، نساء، توبه، کوثر و انسان

4) المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه (جلد 9)5

5) جایگاه قرآن واستلزامات آن در مرجعیت علمی قرآن

آثار در دست تدوین :

سبک زندگی براساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت(علیهم السلام):

1) آسیبشناسی سبک زندگی اجتماعی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

2) رفتار با مجرمان، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

3) تعامل با قرآن، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

4) رفتار با یتیمان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

5) راهکارهای اسلامی شدن سبک زندگی، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

6) رفتار با همکار، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

7) رفتار با بیوه، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

8) تعامل با همکار، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

9) انصاف در معاشرت، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

10) مدارا و ملایمت در معاشرت، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

11) رفتار با اعضاء و جوارح(چشم، گوش و زبان)،  بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

12) رفتار متقابل مبلغان و مردم، بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع)

فرهنگ‌نامه‌های قرآنی:

1) فرهنگنامه تحلیل واژگان متضاد (در دست اقدام)

2) فرهنگ نامه های تخصصی

ترجمه فرهنگ‌نامه‌ها:

1)المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه (جلد 10)

دیگر آثار:

1)جایگاه فرهنگ قرآن

2)شناسایی، سنجش و ریشه یابی باورهای نادرست اجتماعی و فرهنگی دربارهی قرآن