گروه دائرة المعارف‌های قرآنی

مأموریت اصلی: پژوهش قرآنی به روش دائره المعارف‌ نگاری ودانش نامه نگاری با گرایش متنوع و برای اصناف و طبقات گوناگون مردم.

وظایف:

1.       تدوین دائره المعارف‌ها و دانش نامه های قرآنی متناسب با نیاز روزبه صورت تخصصی و عمومی؛

2.      شناسایی یا ابداع بهترین روش دائره المعارف نگاری، دانش نامه نگاری و تدوین و ارائه آن؛

3.     واکاوی و نقد محتوايي دائره المعارف‌هاي قرآني به ويژه آثار دائرة المعارفي خاورشناسان؛

4.      ارائه راهنمایی و مشاوره در حوزه دائره‌المعارف نگاری قرآنی

 

 

 

مدیر گروه:

حجه  الاسلام و المسلمین علی خراسانی

پست الکترونیک:

Khorasani110@gmail.com

تلفن داخلی

1438

شورای علمی گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین علی اسدی


حجه الاسلام و المسلمین سیدرضا اسحاق نیا


حجه الاسلام و المسلمین علی خراسانی

Khorasani110@gmail.com

حجه الاسلام و المسلمین سید جعفر صادقی فدکی


حجه الاسلام و المسلمین حسینعلی یوسف زاده

hosainyousefzadeh@yahoo.com

حجه الاسلام و المسلمین محمد اکبری

mohamad.akbari.k@gmail.com 

حجه الاسلام و المسلمین محمد ابوطالبی

Abootalebi-29@yahoo.com

اعضاء هیأت علمی گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین لطف الله خراسانی

 

حجه الاسلام و المسلمین علی اسدی


حجه الاسلام و المسلمین سیدرضا اسحاق نیا


حجه الاسلام و المسلمین علی خراسانی

Khorasani110@gmail.com

حجه الاسلام و المسلمین سید جعفر صادقی فدکی


محققان گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین حسینعلی یوسف زاده

hosainyousefzadeh@yahoo.com

حجه الاسلام و المسلمین محمد اکبری

mohamad.akbari.k@gmail.com 

حجه الاسلام و المسلمین محمد ابو طالبی

Abootalebi-29@yahoo.com

فاضل ارجمند مرتضی اورعی

m.ouraei1337@gmail.com

حجه الاسلام والمسلمین علیجان کریمی

Alijankarimi5@gmail.com

کارشناس پژوهش گروه:

اسدالله باوندپور

داخلی

1439

آثار منتشر شده:

اعلام قرآن/جلد1-5: جمعی از محققان ، سال 92 82؛

دائره المعارف قرآن کریم: جلد 1- 15/ جمعی از محققان، سال 82؛

نامه دایره المعارف قرآن کریم: جمعی از محققان، سال84؛

ابلیس دشمن قسم خورده: علی محمدی آشنانی، سال 84؛

استدراج (سقوط گام به گام): پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سال 86؛

امدادهای غیبی: محمدحسن ناصحی، سال 87.

آیه‌های نامدار: علی خراسانی سید محمود طیب حسینی، سال 88؛

ارتداد بازگشت به تاریکی: سید جعفر صادقی فدکی، سال 88؛

دایره المعارف نگاری با رویکرد به دایره المعارف قرآن کریم: علی اکبر مؤمنی، سال 91؛

دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان/جلد 1-3: جمعی از محققان، سال 91؛

دانشنامه قرآنی اخلاق جلد1 / جمعی از محققان، سال 95؛

دانشنامه علوم قرآنی جلد 1

دانشنامه فقه و اصول؛

دانشنامه معارف عقلی؛

دانشنامه حج و سرزمین وحی

دانشنامه اخلاق

آثار آماده انتشار :

دانشنامه علوم قرآنی جلد 2

اعلام قرآن جلد 6

دانشنامه زن و خانواده

دانشنامه محیط زیست

دانشنامه ادیان

دانشنامه امنیت

دانشنامه تفسیر (تفسیر پژوهی، روش ها و گرایش ها)؛

تک نگاشته توحید، شرک و برهان جدل

دانشنامه اسماء و صفات

آثار در دست تحقیق:

اعلام قرآن، مجلدات بعدی؛

ترجمه عربی دائره المعارف قرآن کریم؛

دائره المعارف قرآن کریم، مجلدات 16-30؛

دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان ، مجلدات بعدی؛

دانشنامه قرآنی اخلاق، مجلدات بعدی؛