گروه دائرة المعارف‌های قرآنی

گروه دائرة المعارف‌های قرآنی

گروه دائره المعارف‌های قرآنی

مأموریت اصلی:

تدوین دائره المعارف‌های قرآنى براى سطوح مختلف سنى و تحصیلى و گرایش‌های مختلف علمی و نیز مطالعه، تحقیق، و اجراى طرح‌هاى پژوهشى در زمینه اصول و مبانى دائره المعارف‌ نویسى قرآنى از ماموریت‌هاى این گروه است.

اهداف :

تسهیل و تسریع دستیابی به معارف قرآنی در قالب بهره گیری از شیوه های دائره المعارف نویسی.

وظائف گروه :

تدوین دائره‌المعارف‌های متنوع قرآنی با گرایش‌های مختلف و برای اصناف گوناگون

تدوین دائره‌المعارف تخصصی قرآنی بر اساس گرایش‌های مختلف علوم

روش شناسی دائره‌المعارف نگاری قرآنی جهان اسلام

بازکاوی و آسیب‌شناسی روش دائره‌المعارف نگاری قرآنی جهان اسلام

نقد و بررسی دائره‌المعارف‌های خاورشناسان

ارائه راهنمایی و مشاوره در حوزه دائره‌المعارف نگاری قرآنی

برقراری روابط علمی و تعامل با مراکز پژوهشی تخصصی ملی و بین المللی در حوزه دائره‌المعارف نگاری

مدیر گروه:

حجه  الاسلام و المسلمین علی مدبر (اسلامی)

پست الکترونیک:

a.modabber@isca.ac.ir

تلفن ثابت

31151438

تلفن داخلی

1438

 شورای علمی گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین علی اسدی

a.asadi8431@gmail.com

حجه الاسلام و المسلمین سیدرضا اسحاق نیا

حجه الاسلام و المسلمین علی خراسانی

Khorasani110@gmail.com

حجه الاسلام و المسلمین سید جعفر صادقی فدکی

حجه الاسلام و المسلمین حسینعلی یوسف زاده

hosainyousefzadeh@yahoo.com

حجه الاسلام و المسلمین محمد اکبری

mohamad.akbari.k@gmail.com 

حجه الاسلام و المسلمین محمد ابوطالبی

Abootalebi-29@gmail.com

حجه الاسلام و المسلمین حسن رمضانی

h.ramazani89@gmail.com

حجه الاسلام و المسلمین علی مدبر (اسلامی)

a.modabber@isca.ac.ir

اعضاء هیأت علمی گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین علی مدبر (اسلامی)

a.modabber@isca.ac.ir

حجه الاسلام و المسلمین علی اسدی

a.asadi8431@gmail.com

حجه الاسلام و المسلمین سیدرضا اسحاق نیا

حجه الاسلام و المسلمین علی خراسانی

Khorasani110@gmail.com

حجه الاسلام و المسلمین سید جعفر صادقی فدکی

 

حجه الاسلام و المسلمین حسن رمضانی

h.ramazani89@gmail.com

محققان گروه:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین حسینعلی یوسف زاده

hosainyousefzadeh@yahoo.com

حجه الاسلام و المسلمین محمد اکبری

mohamad.akbari.k@gmail.com 

حجه الاسلام و المسلمین محمد ابو طالبی

Abootalebi-29@gmail.com

حجه الاسلام و المسلمین علی اکبر مومنی

akmomeni@gmail.com

کارشناس پژوهش گروه:

حجه الاسلام والمسلمین محمد گودرزی

داخلی

1437

آثار منتشر شده:

اعلام قرآن/جلد1-6: جمعی از محققان ، سال 92 82

دائره المعارف قرآن کریم: جلد 1- 18/ جمعی از محققان، سال 82

نامه دایره المعارف قرآن کریم: جمعی از محققان، سال84

ابلیس دشمن قسم خورده: علی محمدی آشنانی، سال 84

استدراج (سقوط گام به گام): پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سال 86

امدادهای غیبی: محمدحسن ناصحی، سال 87

آیه‌های نامدار: علی خراسانی سید محمود طیب حسینی، سال 88

ارتداد بازگشت به تاریکی: سید جعفر صادقی فدکی، سال 88

دایره المعارف نگاری با رویکرد به دایره المعارف قرآن کریم: علی اکبر مؤمنی، سال 91

دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان/جلد 3: جمعی از محققان، سال 1400

دانشنامه قرآنی اخلاق جلد1 / جمعی از محققان، سال 95

دانشنامه علوم قرآنی جلد 1

دانشنامه فقه و اصول جلد 1

دانشنامه معارف عقلی جلد 1

دانشنامه محیط زیستجلد 1

دانشنامه حج و سرزمین وحیجلد 1

تفسیر شناسی (تفسیر پژوهی، روش ها و گرایش ها)

دانشنامه زن و خانواده

تک نگاشته توحید، شرک و برهان، جدل، دین

 آثار در دست انتشار :

دانشنامه علوم قرآنی جلد 2

دانشنامه ادیان1 و 2

دانشنامه اسماء و صفات

دانشنامه معارف عقلی جلد 2

دانشنامه فقه و اصول جلد 2

دانشنامه قرآنی امنیت جلد 1 و 2 و 3

دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان/جلد 4 و 5: جمعی از محققان، سال 1401

تک نگاشته صحابه و صناعات بدیع

آثار در دست تحقیق:

اعلام قرآن، مجلدات بعدی

ترجمه عربی دائره المعارف قرآن کریم

دائره المعارف قرآن کریم، مجلدات 19-22

دانشنامه قرآنی اخلاق، مجلدات بعدی

دانشنامه قرآنی اهل بیت (ع) جلد 1

دانشنامه قرآنی اسما و صفات جلد 1

دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان/جلد 6 و 7: جمعی از محققان، سال 1402