گروه علوم قرآن

مأموریت اصلی:

مأموریت اصلی گروه علوم قرآنی، تولید و ساماندهی ‏پژوهش در باره مسائل برون‌قرآنی ‏است و نتایج آن پیش‌نیازهای ‏مطالعات معارف قرآن را فراهم می‌کند. پیش‌فرض‌ها، مبانی، قواعد، روش‌ها، مباحث زبان قرآن و مانند آن از جمله مصادیق مأموریت این گروه است.


اهداف :

تأمین پیش‌نیازهای ‏تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی ‏قرآن کریم

دستیابی ‏به ظرفیت‌های ‏برتر روش‌شناسی ‏فهم و تفسیر

دستیابی ‏به روش‌های ‏قرآن کریم (برگرفته از قرآن کریم)


وظایف:

انجام مطالعات قرآن‌شناسی ‏و روزآمدسازی ‏آن

پژوهش در باره مبانی ‏و روش‌شناسی ‏فهم و تفسیر قرآن کریم

تأمین دانش لازم برای ‏رسیدن به علوم انسانی ‏قرآن‌بنیان

انجام مطالعات روش‌شناسی ‏قرآن کریم

شناسائی مسائل روز آمد در حوزه علوم قرآنی

پاسخ دهی به شبهات علوم قرآنی


مدیر گروه:

حجه الاسلام و المسلمین محمد علی محمدی

شورای علمی گروه:

حجه الاسلام و المسلمین محمد علی محمدی

حجه الاسلام و المسلمین سعید بهمنی

فاضل أرجمند فرج الله میرعرب

فاضل أرجمند سید علی هاشمی

اعضاء هیئت علمی گروه:

حجه الاسلام و المسلمین سعید بهمنی

حجه الاسلام و المسلمین محمد علی محمدی

فاضل ارجمند دکترفرج الله میرعرب

محققان گروه:

فاضل ارجمند سید علی هاشمی نشلجی

کارشناس پژوهش گروه:

حجه الاسلام والمسملین فتح الله ظاهری عبده وند

پیوست ها