مقالات ترویجی

-  خون /حسن شیرزاد کمانگر /دائره المعارف  قرآن کریم جلد 12، 1382

- بررسي مولفه هاي اقتصادي خانواده در فر هنگ رضوی(رتبه برتر) /عیسی عیسی زاده/مجموعه مقالات، 95

- رفتار شناسی امام خمینی با همسر/عیسی عیسی زاده/مجموعه مقالات، 94

- بررسي ريشه‌ها و عوامل اسراف از ديدگاه قرآن و اهل بيت (ع)/عیسی عیسی زاده/مجله پاسدار اسلام، 1388

- بررسي آثار منفي و زيانبار اسراف از ديدگاه قرآن و اهل بيت (ع)/عیسی عیسی زاده/مجله پاسدار اسلام، 1388

- آسيب‌شناسي در اداره جامعه(رتبه برتر)/عیسی عیسی زاده/مجموعه مقالات ، 1391

- بررسي موضوع صله ارحام در قرآن/عیسی عیسی زاده/مجموعه مقالات ره توشه، 1391

- تفسیر «ااولی الامر در آیه اطاعت»/عیسی عیسی زاده/مجله معرفت (issn)، 1394

- قرآن وشاخصه های اخلاقی و عبادی پیامبر اعظم(ص)/عیسی عیسی زاده/مجموعه مقالات ، 1394

- بررسي موضوع اعتدال در مصرف در قرآن/عیسی عیسی زاده/مجموعه مقالات ره توشه، 1391

- بررسي موضوع احترام به پدر ومادر در قرآن/عیسی عیسی زاده/مجموعه مقالات ره توشه، 1391

- بررسي موضوع غيبت در قرآن/عیسی عیسی زاده/مجموعه مقالات ره توشه، 1391