مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

- نقد شبهه «تأکید بر خشونت خانگی در آیه 34 سوره نساء» / علی مدبّر (اسلامی)/ فصلنامه علمی - پژوهشی «مطالعات تفسیری» سال هشتم / زمستان 1396/شماره 32

 - منهج تفسیری علامه معرفت  / علی مدبّر (اسلامی) / اسراء، 1397

 - بررسی مسئله «ظهور حقایق و بطلان شرایع» در عرفان اسلامی / حسن رمضانی / فصلنامه «حکمت اسلامی» شماره 1، 1393

 - مقام قرب و درجات آن از منظر اهل معرفت / حسن رمضانی / فصلنامه «حکمت اسلامی» شماره 7،  1394

 - جبر و اختیار از منظر مولانا جلال الدین محمد بلخی/ حسن رمضانی / فصلنامه «حکمت اسلامی» شماره 10، 1395

 - بررسی و نقد نسبت های محمدرضا حکیمی به فیلسوفان/ حسن رمضانی / نشریه «نقد و نظر» شماره 86، 1396

 - مستحسنات عرفانی: بدعت هدایت یا بدعت ضلالت؟ / حسن رمضانی / نشریه «حکمت اسرا» شماره 27، 1395

 - نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن / فرج الله میر عرب  و سید محمدرضا صفوی / پژوهشهای قرانی شماره 82، 1396

 - نقد نظریه نیاز فهم قرآن به اسباب نزول/سید محمدرضا صفوی و فرج الله میرعرب / نشریه «پژوهش های قرآنی» شماره 79 ، 1395

 - جستاری در باب رابطۀ ارزش های اخلاقی؛ گامی در مسیر کشف نظام اخلاقی قرآن / سید علی اکبر حسینی رامندی / نشریه «پژوهش های قرآنی» شماره 78، 1395

 - اسلوب های قرآن در بیان هنجارهای اخلاقی / سید علی اکبر حسینی رامندی / پژوهش های قرآنی، شماره 83، 1396

 - بررسی و تحلیل محتوای جنگ، جهاد و پرورش نظامی در قرآن با تأکید بر مقایسه با ادیان الهی «یهودیت، مسیحیت و زردشت» / سید علی اکبر حسینی رامندی و ابوالفضل اشرفی / فصلنامه مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی(ع) شماره 3، 1396 پاییز

 - قاعده نفی سبیل و همکاری با دشمنان / محمد سحرخوان فصلنامه فقه اطلاعاتی (شماره 1)، 1394

 - پیامبر ناخوانا و نانویسا / محمد صادق یوسفی مقدم / پژوهش های قرآنی شماره 68، زمستان 1390

 - پژهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی / محمد صادق یوسفی مقدم  و سید جعفر صادقی فدکی/ پردیس فارابی دانشگاه تهران،شماره 4، زمستان 1392

 - بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن /محمد صادق یوسفی مقدم / پژوهش های قرآنی شماره 75، تابستان  1394

 - کارکرد توسعه ای مبانی علامه طباطبایی در فقه القرآن / محمد صادق یوسفی مقدم / مجله فقه شماره 80، تابستان 1393

 - بررسی سند قرائت حفص از عاصم / محمد صادق یوسفی مقدم / پژوهش های قرآنی شماره 78، بهار1395

 - نقد دیدگاه تفسیری  قرضاوی با تاکید بر تفسیر آیات حرمت غنا / محمد صادق یوسفی مقدم و فریده پیشوائی / پژوهش های مطالعات تفسیری شماره 30، تابستان1396

 - قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین / سید علی سادات فخر  / پژوهشهای قرآنی شماره 75، تابستان 1394

 - عوامل اسلامی شدن سبک زندگی / عیسی عیسی زاده / فصل نامه مطالعات اجتماعی،شماره 8، 1395

 - اثر دنیاگرایی بر سلامت معنوی انسان و راهکارهای درمان آن / عیسی عیسی زاده و نیکزاد عیسی زاده / فصل نامه مطالعات اسلامی ، شماره 1، 1396.

 - پیش شرط های ورود به فهم روایات تفسیری از نگاه المیزان / عیسی عیسی زاده و نیکزاد عیسی زاده / فصلنامه علمی پژوهشی قرآن و طب،شماره 1، 1396

 - تجوید از وجوب تا حرمت / محمد علی محمدی / پژوهشهای قرآنی،شماره 75، تابستان1394

 - مقایسة نظریات سیاسی آیه‌الله شاه‌‌آبادی و امام خمینی(ره) / محمد علی محمدی / حکومت اسلامی،شماره 64، تابستان  1391

 - ارتداد عبدالله بن مقفع، اتهام یا واقعیت / محمد علی محمدی / تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی، 1395

 - رویکرد برهانی امام صادق (ع) / محمد علی محمدی / مذاهب اسلامی،شماره 41 ، تابستان 1396

 - تبیین راهبرد نرمش قهرمانانه درکلام مقام معظم رهبری / فرج الله میر عرب / معرفت سیاسی،شماره 13، بهارو پائیز1394

 - درآمدی بر همنوایی از منظر قرآن / فرج الله میر عرب  و محمد کاظم کریمی / مطالعات فرهنگی اجتماعی،شماره 8، بهار1394

 - نقد و بررسی نظریه نیاز قرآن به اسباب نزول در تببین مقاصد / فرج الله میر عرب  و سید محمدرضا صفوی / پژوهش های قرآنی،شماره 79، تابستان  1395

 - محیط زیست خوشایند نتیجه تعامل علم وعقل در عصر ظهور / فرج الله میر عرب / طراحی نوین مهندسی،کنگره ملی،  1394

 - پاکی وپاکیزگی محیط زیست در هندسه زندگی اسلامی / فرج الله میر عرب / طراحی نوین مهندسی، 1394

 - بررسی و نقد رویکرد EQدرروایات جمع قرآن / علی خراسانی / قرآن شناخت ،شماره 19و 20، 1396

 - نقد دیدگاه ها در تعیین مصداق سائل در آیه نخست سوره معارج / علی خراسانی و طاهره حقانی / پژوهش های قرآنی ،شماره 82، 1396

 - تطابق ظهور ملکی با حقیقت ملکوتی قرآن  / علی خراسانی و سید رضا اسحاق نیا / نقد و نظر،شماره 2، 1396

 - بررسی و نقد اثرپذیری قران از تورات و انجیل درEQ/ علی خراسانی / کنفرانس بین المللی پژوهش های علوم انسانی- اسلامی ، 1397

 - شرک ربوبی مشرکان عصر نزول در آیینه تفسیر تطبیقی با تمرکز بر آیه 31 یونس /علی خراسانی / تفسیر تطبیقی ،گواهی پذیرش، 1397

 - پژوهشی در «ضرورت توسعه فقه به حریم اخلاق» / سید جعفر صادقی فدکی / قبسات،شماره 53،  1388

 - بررسی و نقد «دیدگاههای چند معنایی آیات قرآن» / سید جعفر صادقی فدکی / اندیشه نوین دینی،شماره 24، 1390

 - بررسی و نقد پنج دیدگاه مطرح در باره تعداد آیات الاحکام قرآن کریم / سید جعفر صادقی فدکی / پژوهشهای قهی- پردیس قم دانشگاه تهران،شماره 4، بهار و تابستان 1390

 - بررسی و تحلیل شیوه قرآن کریم در بیان آموزه های فقهی / سید جعفر صادقی فدکی / پژوهشهای فقهی- پردیس قم دانشگاه تهران، شماره 1، 1391

 - پژوهشی در توسعه فقه به حریم عقاید و اعمال قلبی / سید جعفر صادقی فدکی / پژوهشهای فقهی- پردیس قم دانشگاه تهران،شماره 4، زمستان 1393

 - بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید / سید جعفر صادقی فدکی / پژوهشهای قرآنی ،شماره 75رتبه سوم مقالات برتر یازدهمین نشست علمی - تخصصی قاریان و حافظان ممتاز کشور ،  تابستان 1394

 - بررسی و نقد دیدگاهها در باره غیبت مخالف / سید جعفر صادقی فدکی / کاوشی نو در فقه،شماره 3، پائیز 1394

 - پژوهشی در قواعد فقهی قرآن و گستره آن / سید جعفر صادقی فدکی / پژوهشهای فقهی- پردیس قم دانشگاه تهران ،شماره 1، 1395

 - پژوهشی در جامعیت تشریعی قرآن کریم و راههای تبیین آن / سید جعفر صادقی فدکی / پژوهشهای فقهی- پردیس قم دانشگاه تهران،شماره ، 1397

 - نقش شیعه در پیدایش و گسترش تفسیر آیات الاحکام / سید جعفر صادقی فدکی / مجموعه مقالات کنکره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، 1396

 - نقد دیدگاه خاورشناسان درباره تعلیم دهندگان پیامبر اکرم(ص) / علی اسدی / فصلنامه علمی و پژوهشی معرفت ادیان، گواهی پذیرش1397

 - نقد دیدگاه مفسران درباره ماهیت نافرمانی حضرت آدم(ع) /  علی اسدی / پژوهشهای قرآنی ،شماره 83، 1396

 - پیوند  آسمانی نقد افسانه دلباختگی پیامبرص به زینب دختر جحش / علی اسدی / پژوهشهای قرآنی، گواهی پذیرش1396

 - بررسی ونقد نظریه اقتباس قران از عهدین  / علی اسدی / معرفت ادیان،شماره 31 ، 1396

 - مراتب ذات حق در سورة اخلاص / سید رضا اسحاق نیا / فصلنامه پژوهش های فلسفی کلامی ،شماره 94، 1391

 - تطابق ظهور ملکی با حقیقت ملکوتی قرآن / سید رضا اسحاق نیا / فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر ،شماره 186، 1396

 - بازشناسی مفهوم عما در عرفان اسلامی / سید رضا اسحاق نیا / پژوهشنامه عرفان ،شماره 9، 1392

 - شرح واقعه لن ترانی در اندیشه عرفا / سید رضا اسحاق نیا / پژوهشنامه عرفان،شماره 4، 1390

 - نظریه مرحوم کمپانی در باب معاد جسمانی  / سید رضا اسحاق نیا / نقد و نظر، گواهی پذیرش 1397

 - نقد اندیشه قیصری و تبیین دیدگاه امام خمینی درباره ملاک تقسیم اسما ذاتی، صفاتی و افعالی در عرفان  / سید رضا اسحاق نیا / متین، گواهی نشر 1397

 - بررسی مسئله رابطه با شیطان عصر براساس خط مشی سیاسی قرآن کریم / فرج الله میرعرب / معرفت سیاسی، شماره 15، 1397