شورای پژوهشی

شورای پژوهشی


اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن


1-   حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق یوسفی مقدم

2- حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اعرابی

3- حجت الاسلام والمسلمین عبدالله موحدی محب

4- حجت الاسلام والمسلمین محمد فاکر میبدی

5- حجت الاسلام والمسلمین محمد علی رضائی اصفهانی

6- حجت الاسلام والمسلمین سعید بهمنی

7- فاضل ارجمند فرج الله میرعرب

8- حجت الاسلام والمسلمین محمد سحرخوان

9- حجت الاسلام والمسلمین علی خراسانی

10- حجت الاسلام والمسلمین محمد علی مبینی

11- حجت الاسلام والمسلمین محمد علی محمدی

12- حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده

      13- حجت الاسلام والمسلمین علی اسلامی