گروه تفسیر قرآن

گروه تفسیر قرآن

گروه های پژوهشی

1. گروه تفسیر قرآن کریم

مأموریت اصلی:

تهیه و تدوین تفسیرهای گوناگون قرآن به شکل ترتیبی و موضوعی، برای سطوح مختلف سنی و تحصیلی، ارائه نگرش  های قرآنی در زمینه مسائل و موضوعات گوناگون؛ تدوین و ارائه ترجمه  های روان و جذاب قرآن به سبک  های گوناگون، تهیه و تدوین متون آموزشی تفسیر و ترجمۀ قرآن کریم؛ انجام مطالعات تخصصی درباره اصول و مبانی علمی تفسیر و ترجمه، ارائه و بازتولید تفاسیر معتبر شیعی در قالب  های جذاب؛ برقراری ارتباط علمی با مراکز و مؤسسات فعال در زمینه تفسیر و ترجمه؛ شناسایی، جذب و به  کارگیری پژوهشگران توانمند؛ شناسایی کاستی  های موجود در عرضه تفسیر و ترجمه  ؛ برگزاری نشست های علمی.

اهداف :

کشف نظر قرآن درباره موضوعات و مسائل و نیازهای جامعه معاصر؛

کشف ارتباط موضوعی و ساختار موضوعات قرآن با هدف سامان بخشیدن به مطالعات نظام  سازی قرآنی؛

استخراج و ارائه نگرش  های قرآنی در زمینه مسائل و موضوعات گوناگون؛

تأمین نیازهای تفسیر ترتیبی و موضوعی و ترجمۀ قرآن کریم برای اقشار و صنوف مختلف؛

تأمین نیازهای مراکز آموزشی در حوزه تفسیر و ترجمۀ قرآن؛

ترویج معارف قرآن در قالب متون آموزشی؛

بازتولید برخی تفاسیر بر اساس ضرورت ها و نیازهای جدید؛

ارتقای تراث تفسیری و ترجمۀ قرآن؛

تولید اندیشه در زمینه های مختلف؛ مانند تفسیر تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، عرفانی و...؛

وظائف :

تدوین اهداف و برنامه های دراز  مدت، کوتاه  مدت و عملیاتی برای فعالیت های پژوهشی گروه؛

ارائه سیاست های پیشنهادی برای بهینه و به  روز  کردن فعالیت های گروه؛

شناسایی و برقراری ارتباط فعال و مؤثر با مراکز همسو و بهره گیری از تجارب و ظرفیت های آنها؛

شناسایی پژوهشگران در حوزه تفسیر، ترجمه و تدوین متون درسی و به  کارگیری آنها در راستای تحقق اهداف گروه؛

تحقیق و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه تفسیر ترتیبی و موضوعی و ترجمۀ قرآن؛

شناسایی مسائل و کاستی  های موجود و تدوین تفسیر  ها و ترجمه  های متناسب با نیازهای جامعه معاصر؛

برگزاری نشست های تخصصی و جلسات نقد و بررسی در زمینه تفسیر، ترجمه و متون آموزشی؛

ارزیابی آثار تفسیری، ترجمه ای و متون آموزشی و برنامه های جاری گروه؛

شناسایی دقیق اهداف آموزشی متناسب با نیازهای مخاطبان در راستای تهیه و تدوین متون آموزشی؛

ارائه ملاک های ترجمه معیار و الگوی طبقه بندی ترجمه های قرآن؛

تهیه و تنظیم گزارش سالیانه از فعالیت های گروه و ارایه آن به مسئولان مافوق؛

شناسایی، گردآوری و طبقه بندی منابع و مباحث تفسیری و ترجمه های قرآن؛

پیشنهاد موضوعات و مسائل برای تحقیق، تألیف و تدوین کتب، مقالات و پایان  نامه  ها؛

ارائه مشاوره به پژوهشگران و نویسندگان کتب ، مقالات و پایان  نامه  های قرآنی.

مدیر گروه :  

حجت  الاسلام و  المسلمین محمدمهدی فیروزمهر 

پست الکترونیک:

m.firoozmehr@gmail.com

تلفن داخلی

1435-1424

اعضای هیأت علمی و شورای علمی گروه :

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

1. حجت­الاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفی­مقدم

m.yousefimoqaddam@isca.ac.ir

2. حجت  الاسلام والمسلمین سید علی  اكبر حسینی  رامندی

hoseyni13@gmail.com

محققان گروه :

1. حجت  الاسلام والمسلمین سید اسدالله موسوی­عبادی

پست الکترونیک:

Ebadimosavi@gmail.com

2. فاضل ارجمند حسن عبدی­پور فرد

 

habdipoor@gmail.com

3. فاضل ارجمند سید سجاد آل­سید غفور

 

aleghafoor@gmail.com

کارشناس پژوهش گروه :

فاضل ارجمند سید هادی ابراهیمی

داخلی

1426

آثار منتشر شده :

تفسیر راهنما/ 21جلد: آیت  الله هاشمی­رفسنجانی و جمعی از محققان پژوهشکده، سال 71؛

علوم ­القرآن عند المفسرین/ 3 جلد: جمعی از محققان پژوهشکده، سال 74؛

الانظار التفسیریه للشیخ الانصاری: صاحبعلی محبی، سال 76؛

جرعه­ای از زلال قرآن/ 6 جلد: آیت  الله میرزا ابوالقاسم محمدی­گلپایگانی، سال 80؛

تفسیر القرآن المجید المستخرج من تراث الشیخ المفید: سید محمدعلی ایازی، سال 82؛

تفسیر بیان: حجت  الاسلام والمسلمین محمدتقی فلسفی، سال 83؛

امام­حسین(ع) و قرآن: گروهی، سال 84؛

پرسمان قرآنی معاد: سید علی هاشمی­نشلجی، سال 84؛

تفسیر راهنما از نگاه قرآن­پژوهان: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سال 84؛

ترجمه قرآن بر اساس تفسیر المیزان: سید محمدرضا صفوی، سال 85؛

پرسمان قرآنی نبوّت: سید علی هاشمی  نشلجی، سال 85؛

بازنگری تفسیر راهنما (21 جلد):  آیت  الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان پژوهشکده، سال86؛

پرسمان قرآنی کودک: غلامرضا حیدری  ابهری، سال 86؛

زن از زبان قرآن: جمعی از محققان مرکز، سال 86؛

پرسمان قرآنی امر به معروف و نهی از منکر: علی خراسانی، سال 87؛

ترجمه قرآن پژوهشکده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سال 87؛

ترجمۀ قرآن بر اساس تفسیر المیزان همراه با نکات تفسیری برگرفته از تفسیر المیزان: سید محمدرضا صفوی، سال 87؛

درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن: محمدصادق یوسفی­مقدم، سال 87؛

پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم: علی مدبّر (اسلامی)، سال 88؛

پرسمان عصمت ( شرحی بر آیه تطهیر ): علی اکبر بابایی، سال 89؛

پرسمان قرآنی ازدواج و خانواده: محمدرضا حسین  زاده، سال 89؛

پرسمان قرآنی پیامبر اعظم(ص): غلامرضا حیدری  ابهری، سال 89؛

پرسمان قرآنی جبر و اختیار: علی کرجی، سال 89؛

پرسمان قرآنی خداشناسی: موسی سلیمانی، سال 89؛

پرسمان قرآنی فلسفه احکام: سید علی هاشمی  نشلجی، سال 89؛

مبانی و فلسفه تقلید از منظر قرآن کریم: محمدصادق یوسفی  مقدم، سال 89؛

بررسی تحلیلی مواجهه قرآن با یهود: علی  اکبر مؤمنی، سال 90؛

بررسی دیدگاه  ها دربارۀ اختصاصات پیامبر خاتم(ص) از نگاه قرآن: محمدصادق یوسفی  مقدم، سال 90؛

پیام  های آسمانی/ (دفتر نخست) (جزء سی  ام): مرتضی دانشمند، سال 90؛

تفسیر آموزشی قرآن کریم/ جلد 1 تا 8 : سید محمدرضا صفوی، سال 90؛

انوار جاودان در تفسیر قرآن (جلد 1 و 2): آیت  الله خزعلی، سال 91؛

بازخوانی مبانی تفسیر: سید محمدرضا صفوی، سال 91؛

پژوهشی در غنا از نگاه قرآن و روایات تفسیری: محمد  صادق یوسفی  مقدم، سال 91؛

تفسیر سوره یوسف: آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی، سال 91؛

تفسیر قرآن (سوره  های جمعه، کافرون، نصر، کوثر و مسد ): آیت  الله طاهری  خرم  آبادی، سال 91؛

جامعۀ آرمانی قرآن کریم: علی محمدی  آشنانی، سال91؛

تربیت اعتقادی و معنوی با نگاهی قرآنی: فرج  الله میرعرب، سال 92؛

روش بیان قرآن: علی­محمد یزدی، سال 92؛

آیات­الاحکام (بیان احکام فقهی در قرآن): سید محمدرضا صفوی، سال 93؛

تربیت اخلاقی با نگاهی قرآنی: محمدمهدی فیروز مهر، سال93؛

تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم: محمد احسانی، سال93؛

سیرۀ پیامبر(ص) در برابر مخالفان از زبان قرآن؛ برنامه­ها، کنش­ها، و واکنش­ها: علی  محمد یزدی، سال 93؛

سیری در اسرار فرشتگان: محمد  زمان رستمی و طاهره آل  بویه، سال93؛

سیمای ابرار در آینۀ قرآن: علی مدبّر (اسلامی)، سال 93؛

نظریه وحدت موضوعی سوره  های قرآن؛ نگرش  ها و چالش  ها: سید علی  اکبر حسینی  رامندی، سال93.

تفسیر آموزشی قرآن کریم (8 جلد): سید محمدرضا صفوی، از سال 89 الی 94؛

اعجاز قرآن با گرایش شبهه  پژوهی (جلد 1 و 2): محمد  علی محمدی، سال 94؛

بازپژوهی ملاکهای توسعه آیات  الاحکام قرآن کریم: سید جعفر صادقی  فدکی، سال94؛

بدعت در نگاه قرآن: علی  محمد یزدی، سال 94؛

شواهد قرآنی حکمت متعالیه: علی کرجی، سال94؛

قلمرو موضوعات قرآنی: علی  محمد یزدی، سال95؛

پیام  های آسمانی (دفتر اول): مرتضی دانشمند، سال 96؛

تفسیر قرآن با قرآن در آینۀ روایات (جلد اول)، علی مدبّر (اسلامی)، سال 96؛

 تفسیر قرآن با قرآن در آینۀ روایات (جلد دوم)، علی مدبّر (اسلامی)، سال 96؛

فقه قرائت(فقه ادا و فقه موسیقی ادا): محمدصادق یوسفی­مقدم، 96؛

اعجاز قرآن با گرایش شبهه­پژوهی (جلد سوم) بررسی آثار مدعیان هماوردی با قرآن در قرن اخیر: محمدعلی محمدی، 96؛

درآمدی بر تربیت هیجانی و عاطفی از منظر قرآن کریم: علیجان کریمی، 97؛

برخی پیش­نیازهای تفسیر (دارای چهار گفتار): علی­محمد یزدی، 97؛

بازنگری تفسیر آموزشی (جلد اول): سید محمدرضا صفوی، 97؛

بازنگری تفسیر آموزشی (جلد دوم): سید محمدرضا صفوی، 97؛

بازنگری تفسیر آموزشی (جلد سوم): سید محمدرضا صفوی، 97؛

بازنگری تفسیر آموزشی (جلد چهارم): سید محمدرضا صفوی، 97؛

پیام­های آسمانی (دفتر دوم): مرتضی دانشمند، 98؛

ازدواج و همسرداری انبیا از منظر قرآن و حدیث: محمدمهدی فیروزمهر، 98؛

کارنامۀ اهل­بیت(ع) در قرآن­شناسی: محمدهادی یعقوب نژاد، 98؛

الگوی اخلاق توحیدی در قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی(ره): محمد ابوطالبی، 98؛

نظریه اخلاق هنجاری اسلام براساس قرآن کریم: سید علی­اکبر حسینی­رامندی، 98؛

خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم با رویکرد شبهه­پژوهی: علی مدبّر (اسلامی)، 98؛

عرفان در آیینۀ قرآن و روایات (عرفان عملی): حسن رمضانی، 98؛

وحیانیت الفاظ قرآن کریم: لطف­الله خراسانی، 98؛

تفسیر آموزشی (جلد نهم): سید محمدرضا صفوی، 99؛

تفسیر آموزشی (جلد دهم): سید محمدرضا صفوی، 99؛

رفتارشناسی تعامل با پیامبران از نگاه قرآن کریم: علی­محمد یزدی، 99؛

تفسیر تربیتی قرآن؛ چیستی و مؤلفه­های آن: دکتر علی اسعدی، 99؛

موانع رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی: محمدمهدی فیروزمهر، 99؛

درآمدی بر مؤلفه­های نظام اخلاقی قرآن: سید علی­اکبر حسینی­رامندی، 99؛

عرفان در آیینۀ قرآن و روایات (عرفان نظری): حسن رمضانی، تابستان 1400؛

قرآن در مکتب اهل­بیت (نقد شبهات وهابیان دربارۀ رابطۀ شیعه با قرآن با تأکید بر کتاب اصول مذهب  الشیعه نوشتۀ ناصرالقفاری): محمدعلی محمدی، چاپ اول: بهار 1401؛

علم قرائت: محمدصادق یوسفی­مقدم، چاپ اول: بهار 1401؛

پیام­های آسمانی (دفتر سوم): مرتضی دانشمند، چاپ اول: 1401؛ (آل­عمران آیات 1 تا 194 و نساء آیات 1 تا 76) (معارف قرآنی برای کودک و نوجوان، چاپ بوستان کتاب، 208 صفحه)

معاشرت با مؤمنان در سبک زندگی اسلامی با تأکید بر آرای مفسران متأخر شیعه (جلد اول) «مبانی قرآنی آداب معاشرت» و «آداب مشترک معاشرت»: علی مدبّر (اسلامی)، چاپ اول پاییز 1401.

آثار آمادۀ انتشار :

پیام­های آسمانی (دفتر چهارم): (مرتضی دانشمند)؛

پیام­های آسمانی (دفتر پنجم): (مرتضی دانشمند)؛

پیام­های آسمانی (دفتر ششم): (مرتضی دانشمند)؛

بیان قرآن (جلد اول): (عبدالکریم بی­آزار شیرازی با همکاری فرج­الله میرعرب)؛

بیان قرآن (جلد دوم): (عبدالکریم بی­آزار شیرازی با همکاری فرج­الله میرعرب)؛

بیان قرآن (جلد سوم): (عبدالکریم بی­آزار شیرازی با همکاری فرج­الله میرعرب)؛

معناشناسی صداقت در آموزه­های قرآن کریم: (سید علی­اکبر حسینی­رامندی)؛

پویایی و گسترۀ اجتماعی اسلام و آموزه­های قرآنی: (محمدجواد ابوالقاسمی)؛

واپسین روزهای تاریخ از نگاه قرآن و نظریه های معاصر: (رضا مهدیان­فر)؛

معاشرت با مؤمنان در سبک زندگی اسلامی (جلد دوم): (علی مدبّر (اسلامی)؛

نگاهی به تأثیر رویکرد تنزیلی بر دانش تربیت اخلاقی قرآن­بنیان: (محسن قمرزاده).

آثار در دست تحقیق :

تولید محتوای کتاب «پیام­های آسمانی» (دفتر هفتم): مرتضی دانشمند؛

تولید محتوای کتاب «چالش­های طراحی نظام اخلاقی اسلام بر مبنای نتیجه­گروی (غایت­گروی)»: سیدعلی اکبر حسینی­رامندی؛

تولید محتوای کتاب «تبیین روابط میان عناصر نظام اخلاقی اسلام»: سید علی­اکبر حسینی­رامندی؛

تولید محتوای تدوین مقاله «معناشناسی قرآنی رشد و مؤلفه­های آن در قرآن و روان­شناسی»: سید علی­اکبر حسینی­رامندی؛

تولید محتوای کتاب «معاشرت با مؤمنان در سبک زندگی اسلامی» (جلد سوم): علی مدبّر (اسلامی)؛

تولید محتوای کتاب «پیشینه تفصیلی مرجعیت علمی قرآن کریم»: سید اسدالله موسوی­عبادی؛

تولید محتوای کتاب «مسأله­شناسی مرجعیت علمی قرآن کریم»: سید اسدالله موسوی­عبادی؛

تولید محتوای کتاب «تأثیر آموزه­های قرآن در تحقق و تداوم انقلاب اسلامی با محوریت بیانیه گام دوم (استقلال، آزادی، عزت ملی و مرزبندی با دشمن)»: محمد سحرخوان؛

تولید محتوای کتاب «درآمدی بر چگونگی مرجعیت علمی قرآن در دانش اخلاق»: محمدمهدی فیروزمهر؛

تولید محتوای کتاب «گونه­های اثرگذاری قرآن در علوم»: محمدمهدی فیروزمهر؛

تولید محتوای کتاب «بررسی دیدگاه متفکران معاصر (پس از دهه 30 شمسی) درباره مرجعیت علمی قرآن در قانون­گذاری»: حسن عبدی­پور فرد؛

تولید محتوای کتاب «ظرفیت­های مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر دیدگاه قرآن­پژوهان معاصر (شهید سید محمدباقر صدر و سید محمدحسین طباطبایی)»: حسن عبدی پور فرد؛

تولید محتوای کتاب «کشف و ساماندهی سنت­های الهی قرآنی در حوزه علوم انسانی»: سعید بهمنی؛

تولید محتوای تدوین مقاله «ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت»: محمدصادق یوسفی­مقدم؛

تولید محتوای کتاب «شرح منشور مرجعیت علمی قرآن کریم»: محمدصادق یوسفی­مقدم؛

تولید محتوای کتاب «مرجعیت علمی قرآن کریم در اصول پایه امنیت»: سید سجاد آل­سید غفور؛

تولید محتوای کتاب «اثرگذاری قرآن کریم بر مبانی علم اقتصاد»: دکتر سید محمد حسینی (از مشهد).