همایش‌ها

همایش‌ها

1. همایش ملی قرآن و مسائل جامعه معاصر؛1390

2. همایش ملی فقه قرائت؛1394

3. همایش ملی بررسی دیدگاه‌های تفسیری آیت الله معرفت؛1396

4. همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن؛1398