نشست‌های علمی

نشست‌های علمی

ردیف/ عنوان نشست/ ارائه  دهنده/ ناقد/ دبیرعلمی/ تاریخ

1.  نقش سیاق در پژوهشهای قرآنی(1)/عباس کوثری/عبدالکریم بهجت پور/فرج الله میرعرب/9/7/1387

2.  مبانی احکام سیاسی قرآن/کاظم قاضی زاده/نجف لک زایی/رضایی/6/8/1387

3.  نقد و بررسی ترجمه قرآن آیت الله یزدی/سیدمحمد رضا صفوی/انصاری محلاتی/جواهری/4/7/1387

4.  زبان قرآن/سعیدی روشن/ /سعید بهمنی /1390/5/31

5.  ترجمه و تفسیر قرآن بر اساس المیزان/سیدمحمدرضا صفوی/خادمی کوشا/سید علی سادات/1390/5/31

6.  بررسی دیدگاه‌ها درباره اختصاصات پیامبر(ص) در قرآن/محمدصادق یوسفی مقدم/علی اسلامی/سید علی سادات/1390/5/30

7.  اجتهاد پیامبر (ص) از منظر قرآن/محمدصادق یوسفی مقدم/علی اسلامی/سید علی سادات/1390/6/6

8.  مبانی اخلاق در قرآن/سیدعلی اکبر حسینی/غلامرضا حیدری ابهری/-/1390/5/29

9.  بدعت از نگاه قرآن/علی­محمد یزدی/1393/3/29

10.  شیوه‌های تدوین پایان نامه قرآنی/سیدعلی سادات فخر/1390/5/28

11.  روش‌های تفسیر مفردات قرآن/سید محمود طیب حسینی/1390/5/28

12.  قرآن و مستشرقان/زمانی/27/5/1390

13.  اصول تحول فرهنگی با الهام از نزول تدریجی قرآن/عبدالکریم بهجت پور/سعید بهمنی/ /1390/5/26

14.  راه‌های مقابله با جنگ نرم از منظر قرآن/عیسی عیسی زاده/مهدی فیروز مهر/سید علی سادات/1390/5/25

15.  روش تشکیل پرونده علمی پژوهش قرآنی/لطف الله خراسانی/1390/5/24

16.  نقش سیاق در پژوهشهای قرآنی (2)/عباس کوثری/عبدالکریم بهجت پور/فرج الله میرعرب/1387/8/21

17.  روش تدوین مقالات دائره المعارف قرآن/‌علی‌خراسانی و سحرخوان/1390/5/21

18.  اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی/محمدعلی رضایی اصفهانی/1390/5/20

19.  اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی/محمدعلی رضایی اصفهانی/1390/5/20

20.  میزان بازشناسی خطا و ثواب در حوزه کشف و شهود با تکیه بر آیات قرآن/حسن رمضانی/1390/6/2

21.  شیوه‌های تدوین مقالات قرآنی/نیکزاد - عیسی زاده/-/عیسی عیسی زاده/1390/5/19

22.  اعجاز قرآن با گرایش شبهه­پژوهی/محمدعلی محمدی/1390/5/18

23.  اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی/محمدعلی محمدی/1390/5/18

24.  روش تفسیری اهل بیت (ع)/سید محمود طیب حسینی/1390/5/17

25.  جایگاه قرآن در استنباط احکام/سیدمحمد علی ایازی/سیف الله صرامی/سید علی سادات فخر/1387/6/16

26.  نقش روایات در تفسیر قرآن/محمد فاکر میبدی/1390/5/16

27.  آشنایی با ترجمه نگاری قرآن/سید حسن جواهری/1390/5/15

28.  مبانی و روش­های تربیت از منظر قرآن/محمدعلی محمدی/1390/5/14

29.  مبانی و روش‌های تربیت از منظر قرآن/محمدعلی محمدی/1390/5/14

30.  آشنایی با شیوه فرهنگنامه نویسی قرآنی/عیسی عیسی زاده و کریمی/-/مهدی فیروز مهر/1390/5/13

31.  مبانی فهم روایات تفسیری در تفسیر المیزان/نیکزاد عیسی عیسی زاده/-/مهدی فیروز مهر/1390/5/12

32.  نمایه سازی و ساختاردهی به اطلاعات قرآنی/حیدری موسوی - سیدمحسن سادات فخر/1390/5/11

33.  قرآن و فرهنگ زمانه/عبدالکریم بهجت پور/1390/5/10

34.  تعامل با شبهه گران از منظر قرآن/سعید بهمنی/اعضای هیأت علمی/محمد صادق یوسفی مقدم/1390/6/1

35.  آسیب شناسی مطالاعات خاورشناسان/پورطباطبایی/محمد علی رضایی اصفهانی/سعید بهمنی/1392/02

36.  «رابطه وجوه اعجاز و وجوه تحدّی قرآن از منظر علامه طباطبایی» (در همایش علامه طباطبایی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)/محمدعلی محمدی/1393/2

37.  «رابطه وجوه اعجاز و وجوه تحدّی قرآن از منظر علامه طباطبایی» (در همایش علامه طباطبایی در مؤسسه امام­خمینی(ره))/محمدعلی محمدی/1393

38.  بررسی مفهوم صوت لهوی/حمید ایماندار/محمدجواد سعدی/محمدصادق یوسفی‌مقدم/1394

39.  ترتیل/سیدجعفر صادقی فدکی/عیسی عیسی زاده/محمدصادق یوسفی‌مقدم/1394

40.  دیدگاه فقیهان/سید محمد اسماعیلی/فرج الله میر عرب/کریم دولتی/1394

41.  لحن در قرائت/قاسم بستانی/محمدجواد سعدی/کریم دولتی/1394

42.  تحقیق/کریم دولتی/محمد علی لسانی/محمدصادق یوسفی‌مقدم/1394

43.  ترجیع/محمد جواد سعدی/محمد علی لسانی/محمدصادق یوسفی‌مقدم/1394

44.  اعتبار مخارج حروف/حسنعلی علی اکبریان/محمد علی محمدی/محمدصادق یوسفی‌مقدم/1394

45.  احکام تجویدی/محمد علی محمدی/محمدرضا شهیدی پور/کریم دولتی/1394

46.  حدر/محمد صادق یوسفی مقدم/محمدرضا شهیدی‌پور/کریم دولتی/1394

47.  لحن در قرائت/محمدرضا شهیدی/سیدجعفر صادقی فدکی/کریم دولتی/1394

48.  قرائت جمعی/سیدعلی سادات فخر/قاسم بستانی/کریم دولتی/1394

49.  جایگاه فقهی روایات تغنی/محمدصادق یوسفی مقدم/محمدعلی محمدی/کریم دولتی/1394

50.  نقد جلد 8 دائره المعارف (مقالات تفسیری)/علی خراسانی و سید محمود طیب حسینی/حسین علوی مهر و حسین جوان آراسته/آیت الله یعقوب جعفری/1394

51.  ترادف در قرآن/سید محمود میرلوحی/سید محمود طیب حسینی و عباس کوثری/عیسی عیسی زاده/1394

52.  سبک زندگی اسلامی/عیسی عیسی زاده/-/باب الله آزادی/1395

53.  باستان شناسی در قرآن/دکتر احمدی/-/سعید بهمنی/1394