کرسی‌های ترویجی

کرسی‌های ترویجی


ردیف/عنوان کرسی ترویجی/ارائه  دهنده/ناقد/دبیرعلمی/تاریخ


1 . تجوید از وجوب تا حرمت/محمدعلی محمدی/محمدصادق یوسفی مقدم، محمدرضا شهیدی پور/سیدعلی سادات فخر/1395/9/21 

2. نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن؛ نگرش ها و چالش ها/سیدعلی اکبر حسینی/سیدمحمود طیب حسینی،  دکتر فرج الله میرعرب/محمدعلی محمدی/1395/8/17

3. اجتهاد و اختلاف قرائات/محمدصادق یوسفی مقدم/حبیب الله احمدی، سیدجعفر صادقی فدکی/محمدعلی محمدی/1395/7/4

4. بررسی روش شناسی مطالعات تطبیقی/دکتر فتح الله نجارزادگان/محمدصادق یوسفی مقدم و سیدمحمود طیب حسینی/جناب آقای سیدعلی سادات فخر/1395/8/27

5. فرهنگ نامه تحلیلی وجوه و نظایر در قرآن/عباس کوثری/سعید بهمنی، فاضل ارجمند هاشم زمانی/عیسی عیسی زاده/1395/6/31

6. بررسی آثار هماوردنمایان  با قرآن در قرن اخیر/محمدعلی محمدی/علی اسلامی (مدبر)/عیسی عیسی زاده/1395/4/23

7. عرفان در آینه قرآن/حسن رمضانی/عسکری سلیمانی­امیری/دکتر مهدی گرجیان/1395/12/5

8. تداعی معانی در قرآن کریم از منظر آیت­الله معرفت/حسن رمضانی/محمدعلی رضایی اصفهانی/علی مدبّر (اسلامی)/1395/12/19

9. قلمرو موضوعات قرآنی/علی محمد یزدی/حبیب الله احمدی، علی مدبر(اسلامی)/محمدعلی محمدی/1395/10/28

10. نقد فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن/احمدباقریان ساروی، محمدمهدی فیروزمهر/محمدفاکر میبدی، مهدی رستم نژاد/سید محسن سادات فخر/1395/10/2

11. « ابعاد شرک بت پرستان معاصر ظهور اسلام در قرآن با تأکید بر نقد دیدگاه وهابیت»/علی خراسانی/محمدهاشم زمانی/لطف الله خراسانی/1396/9/9

12. اصول و روشهای پاسخگویی به شبهات اعتقادی از منظر معصومان/محمدعلی محمدی/سیدعلی اکبر حسینی رامندی/عیسی عیسی زاده/1396/9/25

13. نظریّۀ اخلاق هنجاری اسلام بر اساس آیات قرآن/سیدعلی اکبر حسینی‌رامندی/محمدمهدی فیروزمهر/علی مدبّر (اسلامی)/1396/9/19

14. «واکنش مردم در برابر رسالت های انبیا» (از‌محورهای تفسیر موضوعی نبوّت عامّه با گرایش شبهه‌پژوهی)/علی محمد یزدی/سعید بهمنی/محمدعلی محمدی/1396/8/24

15. بررسی و نقد روش تفسير سيدمحمدباقر صدر و رهيافت‌های توسعه آن/سعید بهمنی/عبدالله موحدی محب/سید علی اکبر حسینی رامندی/1396/6/27

16. گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن براساس مبانی اهل بیت علیهم السلام/فرج الله میرعرب/محمد اسعدی و سعید بهمنی/سید علی سادات فخر/1396/6/1

17. عرفان در آیینۀ قرآن، معطوف به بخش عرفان نظری/حسن رمضانی/علی امینی‌نژاد/عیسی عیسی زاده/1396/5/23

18. نظریّۀ طرح خلافت از پیامبر(ص) در سورۀ مکّی طه/سید محمود طیب حسینی/سعید بهمنی/ غلامعلی عزیزی کیا/سید علی اکبر حسینی‌رامندی/1396/5/16

19. راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب/عیسی عیسی زاده/محمدمهدی فیروزمهر/محمدسحرخوان/1396/3/21

20. نقد دیدگاه مفسران درباره نافرمانی آدم (ع)/محمدعلی محمدی/محمد صادق یوسفی مقدم/حسینعلی یوسف زاده/1396/11/26

21. عزم ملی از دیدگاه قرآن با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری/محمدعلی محمدی/ /عیسی عیسی زاده / 1397/3/9