اهداف و ماموریت‌ها

اهداف و ماموریت‌ها

مأموریت اصلی:

مطالعه و پژوهش قرآنی در عرصه های موردنیاز جامعه و نظام اسلامی.

اهداف بلند مدت:

1.       پژوهش‌‌ در حوزه ترجمه، تفسیر و علوم قرآنی؛

2.       حل  مسائل جامعه معاصر از طریق مرجعیت بخشی به قرآن؛

3.      مسئله‌‏یابی و آینده‏‌پژوهی در حوزه قرآن پژوهی؛

4.      بهبود روش‌های پژوهش قرآنی و بکارگیری آن‌ها در فرایند‌ها؛

5.     تاثیرگذاری ومشارکت در سیاست‌گذاری و برنامه‌‏ریزی‏‌های ملی و کلان قرآنی

اهداف کوتاه ­مدت:

6.      تفسیر نگاری ترتیبی نیاز محور، تفسیر نگاری موضوعی مساله مدار، ترجمه پژوهی و ترجمه نگاری

7.     واکاوی موضوعات و مسائل علوم قرآنی  با توجه به بحث‌های خاورشناسان و ارائه راه حل؛

8.     پژوهش قرآنی و تدوین نتایج به روش دائره المعارف ‌نگاری، فرهنگنامه و معجم نویسی؛

9.      پژوهش در مسئله روش فهم و تفسیر قرآن؛

10.    مطالعات انتقادی نسبت به مطالعات قرآني خاورشناسان، متفکران و روشنفکران جهان اسلام؛

11.     تحقیق، تصحیح، نوسازی و نقد میراث تفسیری و علوم قرآنی جهان اسلام؛