آثار برگزیده


آثار برگزیده پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن:


1. تفسیر راهنما

1. کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 1372؛

2. کتاب برگزیده دومین همایش کتب برگزیده حوزه علمیه؛

3. اثر برگزیده همایش مرزبانان وحی، سال 1387؛

4. برگزیده نخستین جشنواره آیین و خرد.


2. فرهنگ قرآن

1. پژوهش برتر دبیرخانه دین پژوهان کشور، سال 1380؛

2. کتاب برگزیده سال حوزه، سال 1384؛

3. کتاب برگزیده سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سال 1384؛

4. اثر برگزیده همایش مرزبانان وحی، سال 1387؛

5. کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 1390.


3. دایره المعارف قرآن کریم

1. پژوهش برتر دبیرخانه دین پژوهان کشور، سال 1380؛

2. کتاب برتر قرآنی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سال 1383؛

3. کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 1384؛

4. کتاب برگزیده نمایشگاه قرآن و عترت، سال 1384؛

5. برگزیده نخستین جشنواره آیین و خرد؛

6. کتاب برگزیده قرآنی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سال 1386؛

7. اثر برگزیده همایش مرزبانان وحی، سال 1387؛

8. پژوهش برتر در بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سال 1391.


4. فرهنگ موضوعی تفاسیر

کتاب برگزیده قرآنی هفته کتاب، سال 1384


5. ارتداد بازگشت به تاریکی

اثر برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، سال 1388


6. ترجمه قرآن براساس المیزان

1. اثر شایسته تقدیرکتاب سال حوزه، سال 1386؛

2. اثر برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سال 1388؛

3. اثر شایسته تقدیر بیستمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 1390.


7. اجتهاد از منظر قرآن کریم

1. اثر شایسته تقدیر کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، سال 1388؛

2. اثر برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سال 1388.


8. نقش دانش رجال در تفسیر قرآن

پژوهش برتر دبیرخانه دین  پژوهان کشور، سال 1381.


9. پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم

اثر برگزیده هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سال 1389.


10. تفسیر آموزشی

رتبه سوم پژوهش برتر در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سال 1390.


11. تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم

رتبه دوم در دومین جشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریم، سال 1394.


12. فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن

رتبه دوم برترین اثر قرآنی در بخش حوزوی بیست سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سال 1394.


13. پایگاه دانشنامه موضوعی قرآن

بهترین دایره المعارف اینترنتی و دانشنامه چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتالی، سال 1389.


14. پایگاه معارف قرآن

برترین پایگاه قرآنی در بخش آموزش و پژوهش در نخستین جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی، سال 1389.


15. نرم افزار دایره المعارف قرآن کریم

رتبه برتر در بخش پژوهش نخستین جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی، سال 1389.


16. مقاله بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

کسب رتبه اول مقالات برتر همایش فقه قرائت، سال1394.


17. مقاله احکام و قواعد تجویدی از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت

کسب رتبه دوم مقالات برتر همایش فقه قرائت، سال1394.


18. بررسی تطبیقی مفهوم قرائت ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید

کسب رتبه سوم مقالات برتر همایش فقه قرائت، سال1394.


19. مقاله قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین

کسب رتبه سوم مقالات برتر همایش فقه قرائت، سال1394.


20. مقاله قاعده نفی سبیل و همکاری با دشمنان

کسب رتبه برتر در همایش فقه اطلاعاتی، سال 94.


21. پایگاه تخصصی ترجمه قرآن کریم

کسب عنوان شایسته تقدیر در هشتمین جشنواره وب و موبایل ایران، سال 94.

پیوست ها