آثار برگزیده

آثار برگزیده

1.     تفسير راهنما

1. کتاب سال جمهوری اسلامی ايران، سال 1372؛

2. کتاب برگزيده دومين همايش کتاب سال حوزه؛

3. اثر برگزيده همايش مرزبانان وحی، سال 1387؛

4. برگزیده نخستین جشنواره آیین و خرد.

2.   فرهنگ قرآن

1. پژوهش برتر دبيرخانه دين­پژوهان کشور، سال 1380؛

2. کتاب برگزيده همایش کتاب سال حوزه، سال 1384؛

3. کتاب برگزيده سيزدهمين نمايشگاه بين­المللی قرآن کريم، سال 1384؛

4. اثر برگزيده همايش مرزبانان وحی، سال 1387؛

5. کتاب سال جمهوری اسلامی ايران، سال 1390.

3.  دايرة­المعارف قرآن کریم

1. پژوهش برتر دبيرخانه دين­پژوهان کشور، سال 1382 ؛

2. کتاب برتر قرآنی دوازدهمين نمايشگاه بين­المللی قرآن کريم، سال 1382؛

3. کتاب سال جمهوری اسلامی ايران، سال 1384؛

4. کتاب برگزيده نمايشگاه قرآن و عترت، سال 1384؛

5. برگزیده نخستین جشنواره آیین و خرد؛

6. کتاب برگزيده قرآنی پانزدهمين نمايشگاه بين­المللی قرآن کريم، سال 1386؛

7. اثر برگزيده همايش مرزبانان وحی، سال 1387؛

8. پژوهش برتر در بخش حوزوی بيستمين نمايشگاه بين­المللی قرآن کريم، سال 1391.

4.   نقش دانش رجال در تفسير قرآن

پژوهش برتر دبيرخانه دين­پژوهان کشور، سال 1381.

5.   فرهنگ موضوعی تفاسير

کتاب برگزيده قرآنی هفته کتاب، سال 1384.

6.   ترجمه قرآن براساس الميزان

1. اثر شايسته تقديرکتاب سال حوزه، سال 1386؛

2. اثر برگزيده هفدهمين نمايشگاه بين­المللی قرآن کريم، سال 1388؛

3. اثر شايسته تقدير بیستمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ايران، سال 1390.

7.  ارتداد بازگشت به تاریکی

اثر برگزيده هفدهمين نمايشگاه بين­المللی قرآن کريم ، سال 1388.

8.  اجتهاد از منظر قرآن کريم

1. اثر شايسته تقدير کتاب فصل جمهوری اسلامی ايران، سال 1388؛

2. اثر برگزيده هفدهمين نمايشگاه بين­المللی قرآن کريم، سال 1388.

9.   پلوراليسم دينی از منظر قرآن کريم

اثر برگزيده هجدهمين نمايشگاه بين­المللی قرآن کريم، سال 1389.

10.    پايگاه دانشنامه موضوعی قرآن

بهترين دايرةالمعارف اينترنتی و دانشنامه چهارمين جشنواره بين­المللی رسانه­های ديجيتالی، سال 1389.

11.     پايگاه معارف قرآن

برترين پايگاه قرآنی در بخش آموزش و پژوهش در نخستين جشنواره بين­المللی نرم­افزارهای قرآنی، سال 1389.

12.   نرم­افزار دايرة­المعارف قرآن کریم

رتبه برتر در بخش پژوهش نخستين جشنواره بين­المللی نرم­افزارهای قرآنی، سال 1389.

13.  تفسير آموزشی

رتبه سوم پژوهش برتر در نمايشگاه بين­المللی قرآن کريم، سال 1390.

14.   تربیت عقلانی از نگاه قرآن

کسب رتبه دوم در دومین جشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریم در بخش دانشگاهی بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم,سال1394.

15.   فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن

رتبه دوم برترین اثر قرآنی در بخش حوزوی بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم,سال1394.

16.     مقاله بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

کسب رتبه اول مقالات برتر همایش فقه قرائت، سال1394.

17.    مقاله احکام و قواعد تجویدی از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت

کسب رتبه دوم مقالات برتر همایش فقه قرائت، سال1394.

18.    مقاله بررسی تطبیقی مفهوم قرائت ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید

کسب رتبه سوم مقالات برتر همایش فقه قرائت، سال1394.

19.     مقاله قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین

کسب رتبه سوم مقالات برتر همایش فقه قرائت، سال1394.

20.     مقاله قاعده نفی سبیل و همکاری با دشمنان

کسب رتبه برتر در همایش فقه اطلاعاتی، سال 94.

21.     پایگاه تخصصی ترجمه قرآن کریم

کسب عنوان شایسته تقدیر در هشتمین جشنواره وب و موبایل ایران، سال 94.

22.  بازپژوهشی ملاک­های توسعه آیات الاحکام

اثر شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی، سال 1395.

23.تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایات

اثر شایسته تحسین بیستمین دوره کتاب سال  حوزه، سال 1397.

24.  فقه قرائت

اثر شایسته تقدیر سی و ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی، سال 1397.