كتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآن

مأموریت اصلی:

این كتابخانه بادو هدف: برآورده سازی نیازهای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و نیز خدمات رسانی به اندیشمندان و پژوهشگران و دانشجویان قرآنی ، در سال 1366 ( هم زمان با تاسیس پژوهشکده) بنا نهاده شد و توسعه کمی و کیفی کتابخانه از سال 1376 بسیار افزایش یافت، به گونه اى كه اكنون یکی از غنى ترین كتابخانه‌هاى تخصصى قرآنی به شمار مىآید. این كتابخانه داراى حدود 22000 عنوان كتاب در قالب بیش از50000 مجلد است. بیش از 300 عنوان تفسیر كل قرآن و بالغ بر 3000 عنوان تفسیر بخشى از قرآن، در این كتابخانه موجود است. ترجمه‌هاى قرآن با بیش از 50 زبان دنیا در بیش از 300 عنوان نیز در این كتابخانه یافت مىگردد ، همچنین وجود بیش از 800 پایان نامه قرآنی که توسط دانشجویان و قرآن پژوهان حوزوی و دانشگاهی که بسیاری از آنها با استفاده از منابع غنی این کتابخانه تدوین شده است از دیگر ویژه گیهای این کتابخانه میباشد . براى غنى سازى كتابخانه، سالانه حدود 600 عنوان كتاب از نمایشگاه‌ها و کتابفروشی ها خریدارى مى گردد. كتاب‌‌ها بر پایه نظام كنگره رده بندى شده اند و اطلاعات کتابشناسی آنها در نرم افزار سیمرغ ثبت شده است. و در سایت پژوهشکده موجود و قابل استفاده پژوهشگران می باشد این كتابخانه با روش قفسه باز اداره مى شود و پژوهشگران قرآنی از منابع آن بهره مند می گردند .

لازم به ذکر است بخش كتابخانه دیجتالى مرکز نیز جزء اهداف آینده مسئولین پژوهشکده میباشد که امیدواریم بزودی محقق گردد .


مدیر:

حجه الاسلام و المسلمین محمدعلی هاشم زاده

تلفن داخلی: 1435