اداره پژوهش

وظایف

اداره پژوهش وظیفه نظارت مستمر بر اجرای طرح های تحقیقاتی از جهت انطباق با طرح تحقیق اولیه و رعایت زمان‌بندی، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های كلان و سالانه مركز، نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها، تهیه و تنظیم و تحلیل گزارش‌های برنامه‌ای و بودجه‌ای گروه‌ها و نیز مدیریت دبیرخانه شورای پژوهشی در تنظیم دستور جلسه و مصوبات و پیگیری آن و نظارت بر امور نشر آثار پژوهشکده با همكاری نشر پژوهشگاه و بوستان کتاب را به عهده دارد.


مدیر اداره:

حجت الاسلام والمسلمین محمد سحرخوان

کارشناس امور اجرایی

محمود عصاری

کارشناس امور پژوهشی

سیدهادی ابراهیم

کارشناس امور پژوهشی

عباسعلی عابدی

کارشناس امور پژوهشی

فتح الله ظاهری

کارشناس امور پژوهشی

اسدالله باوندپور

پیوست ها