اداره فناوری و فراوری اطلاعات

مأموریت اصلی:

برنامه ریزی و کوشش مستمر برای شناسایی و جمع آوری کلیه منابع و آثار، در حوزه علوم و معارف قرآن و عرضه آنها با فناوریها و تکنولوژهای موجود و نوآمد، جهت پشتیبانی علمی و دسترسی آسان و سریع به کلیه منابع تخصصی قرآنی.

اهداف:

1.ساماندهی دانش‌ها و معارف قرآن کریم و عرضه آنها با فناوریهای نوین در جهت توسعه و تعمیق پژوهشهای قرآنی

2.بستر سازی مناسب جهت گسترش فرهنگ و معارف قرآنی با فناوریهای نوین در سطح ملی و بینالمللی

3.ایجاد بانک جامع دانش قرآنی جهت تسهیل و تسریع در دستیبابی به تخصصهای قرآنی

وظایف:

1.روز آمد کردن دیتاها و اطلاعات قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن همزمان با پیشرفتهای تکنولوژی

2.عرضه معارف قرآن با تکنولوژیهای نوآمد

3.عرضه معارف قرآن به زبانهای زنده دنیا

4.فرآوری اطلاعات و طبقه بندی و دسته بندی موضوعی دانش قرآنی

5.ایجاد فضای تعاملی بین پژوهشگران و علاقمندان قرآنی از طریق فناوریهای موجود

6.ایجاد بزرگترین پرتال و سامانه دانش قرآنی

 

مدیر اداره:

مهندس حسن جوزدانی / jozdani@isca.ac.ir / 1434

کارشناس فرآوری اطلاعات:

مهندس منصور حسینی طایقانی / m.hoseini@dte.ir / 1385

تیم فنی:

علی احمدی

سلمان عرب عامری

محمدصادق دهقانی

 

محصولات تولید شده:

 الف. وب

    1.       پرتال جامع علوم و معارف قرآن: quran.isca.ac.ir

ب. نرم افزارهای موبایلی(اندروید)

    1.       قرآن سراج، 1394

    2.       فرهنگ قرآن، 1397

    3.       دائره المعارف قرآن، 1397

    4.       پرسمان های قرآنی، 1396

    5.       محیط زیست، 1398

    6.       هنر، 1398

    7.       خانواده، 1398

    8.       مدیریت، 1398

    9.       فقه و حقوق، 1398

    10.   تاریخ و اعلام، 1398

    11.   کلام اسلامی، 1398

    12.   مطالعات اجتماعی و تمدنی، 1398

    13.   اخلاق، 1398

    14.   معنویت، 1398

    15.   جهاد و شهادت، 1398

    16.   سیاست، 1398

    17.   الگوی پیشرفت، 1398

    18.   امنیت و اطلاعات، 1398

    19.   مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب، 1398

    20.   فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مقاومت، 1398

ج. نرم افزارهای ویندوزی

    1.       پرسمان های قرآنی، ویندوز، 1395

    2.      فرهنگ موضوعی تفاسیر، ویندوز، 1392

    3.     شجره طوبی (پک جامع نرم افزارهای پژوهشکده)، ویندوز، 1392

    4.      شجره طوبی (تفسیر و ترجمه)، ویندوز، 1391

    5.     شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی تفسیر راهنما ۳)، ویندوز، 1391

    6.      شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی فرهنگ قرآن ۳)، ویندوز، 1391

    7.     شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی دائره المعارف قرآن کریم ۳)، ویندوز، 1391

    8.     شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی پرسمانهای قرآنی۳)، ویندوز، 1391

    9.      شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی علوم قرآن) ، ویندوز، 1391

    10.    دانشنامه مقالات قرآنی (نسخه2)، ویندوز، 1391

    11.     دانشنامه موضوعی مقالات قرآنی (1)، ویندوز، 1390

    12.   پک جامع نرم افزارهای پژوهشکده، ویندوز، 1388

    13.  کتابخانه دیجیتالی تفسیر راهنما (2)، ویندوز، 1388

    14.   کتابخانه دیجیتالی فرهنگ قرآن (2)، ویندوز، 1388

    15.   کتابخانه دیجیتالی پرسمانهای قرآنی (2)، ویندوز، 1388

    16.   کتابخانه دیجیتالی دائره المعارف قرآن کریم (2)، ویندوز، 1388

    17.   دانشنامه جامع معارف قرآن(2)، ویندوز، 1388

    18.   شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی آثار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن)، ویندوز، 1387

    19.   کتابخانه دیجیتالی تفسیر راهنما(1)، ویندوز، 1387

    20.  کتابخانه دیجیتالی فرهنگ قرآن(1)، ویندوز، 1387

    21.   کتابخانه دیجیتالی دائره المعارف(1)، ویندوز، 1387

    22.  کتابخانه دیجیتالی پرسمانهای قرآنی(1)، ویندوز، 1387

    23.دانشنامه جامع معارف قرآن(1)، ویندوز، 1387

    24.  شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی تک نگاشته های قرآنی)، ویندوز، 1387

    25.صراط (فرهنگ موضوعی تفاسیر)، داس، 1374

    26.  تبیان ۳، داس، 1373

    27.تبیان 2، داس، 1373

    28.تبیان ۱، داس، 1372

    29.  تبیان انگلیسی، داس، 1372

    30.بیان، داس، 1370

    31.  مفردات، داس، 1370

در دست تولید:

    1.       سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی (سبد)

    2.       نسخه جدید قرآن سراج

    3.       ویکی قرآن

    4.       نرم افزار جامع فرهنگ‌نامه‌ها و دانشنامه های تخصصی قرآن