اداره فناوری و فراوری اطلاعات

اداره فناوری و فراوری اطلاعات

مأموریت اصلی:

برنامه ریزی و کوشش مستمر برای شناسایی و جمع آوری کلیه منابع و آثار، در حوزه علوم و معارف قرآن و عرضه آنها با فناوریها و تکنولوژهای موجود و نوآمد، جهت پشتیبانی علمی و دسترسی آسان و سریع به کلیه منابع تخصصی قرآنی.

اهداف:

1.ساماندهی دانش‌ها و معارف قرآن کریم و عرضه آنها با فناوریهای نوین در جهت توسعه و تعمیق پژوهشهای قرآنی

2.بستر سازی مناسب جهت گسترش فرهنگ و معارف قرآنی با فناوریهای نوین در سطح ملی و بینالمللی

3.ایجاد بانک جامع دانش قرآنی جهت تسهیل و تسریع در دستیبابی به تخصصهای قرآنی

وظایف:

1.روز آمد کردن دیتاها و اطلاعات قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن همزمان با پیشرفتهای تکنولوژی

2.عرضه معارف قرآن با تکنولوژیهای نوآمد

3.عرضه معارف قرآن به زبانهای زنده دنیا

4.فرآوری اطلاعات و طبقه بندی و دسته بندی موضوعی دانش قرآنی

5.ایجاد فضای تعاملی بین پژوهشگران و علاقمندان قرآنی از طریق فناوریهای موجود

6.ایجاد بزرگترین پرتال و سامانه دانش قرآنی

 

مدیر اداره:

مهندس حسن جوزدانی / jozdani@isca.ac.ir / 1434

کارشناس فرآوری اطلاعات:

مهندس منصور حسینی طایقانی / m.hoseini@dte.ir / 1385

تیم فنی:

محمد کلهر

محمدصادق دهقانی

 

محصولات تولید شده:

محصولات تولید شده:

 الف. وب

1. پرتال جامع علوم و معارف قرآن: quran.isca.ac.ir

2. سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی: sabadqurani.ir

 ب. نرم افزارهای موبایلی(اندروید)

1. قرآن سراج

2. فرهنگ قرآن

3. دائره المعارف قرآن

4. پرسمان های قرآنی

5. مجموعه اپلیکیشن های فرهنگنامه و دانشنامه های قرآنی

6. اپلیکیشن جامع فرهنگ موضوعی سوره های قرآن

 ج. نرم افزارهای ویندوزی

1. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی آثار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن)

2. کتابخانه دیجیتالی تفسیر راهنما(1)

3. کتابخانه دیجیتالی فرهنگ قرآن(1)

4. کتابخانه دیجیتالی دائره المعارف(1)

5. کتابخانه دیجیتالی پرسمانهای قرآنی(1)

6. دانشنامه جامع معارف قرآن(1)

7. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی تک نگاشته های قرآنی)

8. پک جامع نرم افزارهای پژوهشکده

9. کتابخانه دیجیتالی تفسیر راهنما (2)

10. کتابخانه دیجیتالی فرهنگ قرآن (2)

11. کتابخانه دیجیتالی دائره المعارف قرآن کریم (2)

12. کتابخانه دیجیتالی پرسمانهای قرآنی (2)

13. دانشنامه جامع معارف قرآن(2)

14. دانشنامه موضوعی مقالات قرآنی (1)

15. دانشنامه موضوعی مقالات قرآنی (2)

16. شجره طوبی (تفسیر و ترجمه)

17. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی تفسیر راهنما ۳)

18. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی فرهنگ قرآن ۳)

19. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی دائره المعارف قرآن کریم ۳)

20. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی پرسمانهای قرآنی۳)

21. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی علوم قرآن) 

22. شجره طوبی (پک جامع نرم افزارهای پژوهشکده)

23. پرسمان های قرآنی

24. بیان

25. مفردات

26. تبیان (۱)

27. تبیان انگلیسی

28. تبیان (2)

29. تبیان (3)

30. صراط (فرهنگ موضوعی تفاسیر)

در دست تولید:

1. ویکی قرآن