نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنی

نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنی

پدیدآورعلی اکبر کلانتری(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

این کتاب پژوهشى است درباره ارتباط دانش رجال با مسايل مربوط به علوم قرآنى. در اين كتاب ابتدا به ضرورت استفاده از علم رجال در روايات غير فقهى اشاره شده، سپس نقش علم رجال در تشخيص صحت و سقم روايات تفسيرى بررسى مى گردد. رابطه علم رجال با مسايل مربوط به نزول وحى، اسباب النزول، شأن نزول، شبهه تحريف قرآن، تلاوت و قرائت قرآن و ورود اسرائيليات به ساحت تفسير قرآن از مباحث اصلى اين كتاب است. نگارنده همچنين به بررسى پديده وضع و جعل در روايات تفسيرى پرداخته است. وى همچنين به نمونه هايى از احاديث جعلى در تفسير اشاره نموده و برخى از تفاسير روايى مهم شيعى را معرفى نموده است.

 
صفحه از 271