جدل‌های کتاب مقدس: قرآن و دیگر ادیان Scriptural Polemics: The Qur’an and Other Religions

جدل‌های کتاب مقدس: قرآن و دیگر ادیان Scriptural Polemics: The Qur’an and Other Religions

پدیدآورمنعم سرّی(نویسنده)

ناشرآکسفورد

زبان-

 
صفحه از 0

معرفی کتاب

جدل‌های کتاب مقدس: قرآن و دیگر ادیان
Scriptural Polemics: The Qur’an and Other Religions
منعم سرّی (Mun’im Sirry)
سال 2014
خلاصه کتاب : «جدل‌های کتاب مقدس: قرآن و دیگر ادیان»، عنوان اثری پژوهشی در زمینه رابطه قرآن با یهودیان و مسیحیان است که به قلم «منعم سرّی» (Mun’im Sirry) نگاشته شده و در ژوئن ۲۰۱۴ به همت انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده‌است. قرآن متن مقدسی است که تعدادی از آیات آن، مستقیما یهودیان و مسیحیان را مورد انتقاد قرار داده و در پاره‌ای موارد به تحریف آیات تورات و انجیل اشاره دارد. منعم، در پژوهشی که از این دست آیات ارائه می‌کند، ضمن انتقاد از تفاسیری که مانع از گسترش روابط صلح‌گرایانه بین ادیان می‌شوند، در این خصوص پرسش هایی بنیادی ارائه می‌کند. نویسنده این کتاب، به چگونگی تاثیر زمینه‌های مدرن بر درک اصلاح‌طلبان مسلمان از قرآن پرداخته و به این موضوع توجه دارد که چگونه تفاسیر اصلاحگرایانه مسلمانان، سبب برداشتی متفاوت از این آیات شده‌است. کتاب همچنین به بررسی این مهم می‌پردازد که آیا این امکان وجود دارد که بتوان آیاتی را که در رویارویی با مسیحیت و یهود قرار می‌گیرند، به گونه‌ای تفسیر کرد که برای تعامل بین مذهبی در جهان مدرن، مفید و ثمربخش باشد؟ به این ترتیب، این پژوهش، ضمن انتقاد از مفسران پیشین به بررسی شفافی از زبان، منطق و مسائل پیچیده و غامض قرآن پرداخته است و نشان می‌دهد که چگونه تفاسیر متنوع و پویای مفسران اصلاح‌طلب از این کتاب مقدس، دریچه‌ای به سوی رویکردهای کمتر جدل‌آمیز با سایر ادیان می‌گشاید. قرآن و تفسیر مدرن، درک متون جدلی قرآن، تحریف کتب مقدس یهودیان و مسیحیان از منظر قرآن، رد مسائلی نظیر الوهیت بشری، تثلیت و فرزند خدا بودن از سوی قرآن و محدودیت‌های روابط بین ادیانی از مهمترین مسائلی است که کتاب مذکور درباره آنها به بحث و گفت‌وگو می‌نشیند. نویسنده این کتاب، استادیار دپارتمان الهیات مؤسسه مطالعات بین‌المللی صلح در دانشگاه نتردام است. او دکترای خود را از دانشکده الهیات دانشگاه شیکاگو اخذ کرده و مقالاتی متعدد در نشریات «عربیکا»، «تفسیر»، «اسلام و روابط مسلمانان و مسیحیان»، «مطالعات سامی»، «مطالعات جنوب شرقی آسیا» و «جهان اسلام» به چاپ رسانده‌است.