شریعت ورای بنی اسرائیل

شریعت ورای بنی اسرائیل

پدیدآورهولگر زلنتین(نویسنده)

ناشرآکسفورد

زبان-

 
صفحه از 0

معرفی کتاب

 

شریعت ورای بنی‌اسرائیل: از بایبل تا قرآن

Law Beyond Israel: From the Bible to the Qur'an

هولگر زلنتین (Holger M. Zellentin)

 

این کتاب در سال 2022 توسط انتشارات آکسفورد با دسترسی آزاد منتشر شده است. کتاب مقدس عبری دو مجموعه قانون را ارائه کرده است: یکی برای اسرائیلی ها و دیگری برای جنتایل­های غیریهودی که در سرزمین مقدس زندگی می‌کردند. قانون فراتر از اسرائیل: از کتاب مقدس تا قرآن استدلال می کند که این قوانین کتاب مقدس برای غیر اسرائیلی‌ها اساس تاریخی قانون قرآن را تشکیل می‌دهد.

این کتاب با ارزیابی قوانین مربوط به غیریهودیان در یهودیت باستان متاخر و به ویژه در گفتمان شریعت مسیحی، ادعای اصلی خود را تأیید می‌کند و به تداوم قانونی قبلاً نادیده گرفته شده از کتاب مقدس عبری تا عهد جدید و از مسیحیت باستان متاخر تا اسلام اولیه اشاره می‌کند. این اثر ابتدا به ترسیم تعهدات قانونی که کتاب مقدس عبری بر غیریهودیان، به طور گسترده‌تر بر بشریت و به‌طور خاص‌تر، بر ساکنان غیر اسرائیلی سرزمین مقدس تحمیل می‌کند، می‌پردازد. سپس این قوانین را از یهودیت معبد دوم تا نهضت عیسی اولیه دنبال می‌کند، و نشان می‌دهد که چگونه قوانین کتاب مقدس برای ساکنان، قوانینی را که در اعمال رسولان بیان شده است، آشکار می‌سازد. با تکیه بر این تداوم قانونی، این مطالعه از تحلیل‌های تاریخی و ادبی دقیق روایات حقوقی برای ارائه سه گزاره استفاده می‌کند: اولاً، قوانین خاخام برای غیریهودیان، به اصطلاح قوانین شریعت حضرت نوح، در عین حال که تفسیر ملایم‌تری نسبت به آنچه در اعمال رسولان می‌یابیم، ارائه می‌دهند، اما به همان اندازه مطابق قوانین کتاب مقدس برای غیریهودیان است. ثانیاً، مسیحیان عموماً قوانین غیریهودی اعمال رسولان را قدردانی کردند و حتی آن را گسترش دادند. ثالثاً، قرآن با فرمول‌بندی رویکرد متمایز خود در قبال قوانین کتاب مقدس برای غیریهودیان، در تداوم نزدیک با - و در مواقعی در به گونه­ای انتقادی از - قوانین یهودی و به‌ویژه مسیحی متأخر، سنت مذهبی عربی را بازابداع می‌کند.