دائره المعارف قرآن کریم جلد 17

دائره المعارف قرآن کریم جلد 17

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبان-

 
صفحه از 0

هدف اصلی دايره المعارف قرآن كريم، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنى است؛ به گونه‌اى که اهل تحقیق را به مثابهِ منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در کنار این هدف، غرض عمومی تدوین دایره المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ مطالعات پایه اسلامی نیز بتوانند از پژوهش های استوار و اصیل قرآنی بهره گیرند. از جمله ويژگى‌هاى دايره المعارف، استوارى بر پايه نظام الفبايى در چينش مدخل‌ها، استفاده از منابع اصيل و متقن و دست اول، برخوردارى از نظام ارجاع درون مقاله‌اى و برون مقاله‌اى و بهره‌ورى از نثر معيار مي‌باشد.