پیام های آسمانی؛ معارف قرآنی برای کودک و نوجوان

پیام های آسمانی؛ معارف قرآنی برای کودک و نوجوان

پدیدآورمرتضی دانشمند(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبان-

 
صفحه از 0

در معرفی این اثر آمده است: کتابی که در دست دارید گامی است به سوی هدفی بزرگ، واردکردن کودکان و نوجوانان به دنیای قرآن. قرآن کریم کلام خدا و گرامی‌ترین اثر مکتوب در میان مسلمانان است. پیشوایان معصوم و بزرگان دین برای آموزش این کتاب مقدس به مسلمانان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان تأکید دارند. امام علی(ع) یکی از حقوق فرزندان بر پدر را آموزش قرآن به آنان می‌داند.

این کتاب به دو روش (خود آموز) و (معلم آموز) قابل استفاده است. در روش خود آموز، قرآن آموزانی که دوره های درست خوانی را گذرانده اند و دوست دارند با ترجمه و تفسیر قرآن آشنا شوند، می توانند با مطالعه این مجموعه به هدف خود برسند , در شیوه معلم آموز نیز نویسنده 9 راهکار برای آموزش هرچه بهتر این تفسیر در کلاس درس ارائه کرده است.