مبانی سبک زندگی اسلامی

مبانی سبک زندگی اسلامی

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)، فرج الله میرعرب(نویسنده)، محمد کاویانی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

سبک زندگی هر جامعه‌ای نمای ظاهر و آشکار هویت آن جامعه است و هر جامعه‌ای زمانی می‌تواند ثمرهای ایدئولوژی و جهان‌بینی خود را به نمایش بگذارد که سبک زندگی آن متناسب با باورها و ارزش‌هایش شکل گرفته باشد. جامعه کنونی ما به علت تأثیرپذیری از فرهنگ غرب از یک سو و تحت تأثیر زندگی قبل از انقلاب اسلامی از سوی دیگر، متأسفانه نتوانسته است میان باورهای اصیل اسلامی و سبک زندگی خود در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی، ارتباطی عمیق و تنگاتنگ ایجاد کند و از داشتن سبک زندگی اسلامی به معنای واقعی محروم مانده و نتوانسته است از میوه‌های ارزشمند عقاید و باورهای دینی خویش در عرصه رفتار و سبک زندگی بهره‌مند گردد. مقام معظم رهبری با درک صحیح از این وضعیت نگران‌کنندۀ جامعه فرمودند: باید آسیب‌شناسی شود که چرا ما در این حوزه ( سبک زندگی اسلامی ) که بخش حقیقی و اصلی تمدن، است پیشرفت نکردیم. ایشان برای اصلاح جامعه از آسیب‌های یادشده و دستیابی به زندگی بر اساس سبک اسلامی فرمودند: هدایت قرآن را باید در زندگی خود حاکم کرد؛ ما بحمدلله هم قرآن را داریم و هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم « انی تارک فیکم الثقلین »، باید از اینها استفاده کنیم و جامعه را بر اساس اینها شکل دهیم .[1] اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز می‌کند؛ راه عزت را قرآن به روی ما باز می‌کند؛ راه زندگی درست را و سبک زندگی سعادت‌آمیز را قرآن به روی ما باز می‌کند .[2]
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث سبک زندگی که باید مورد بررسی قرار گیرد، تعریف دقیق، پیشینه و مبانی آن از منظر آموزه‌های دینی است. در پژوهش پیش‌رو تلاش شده است با بهره‌گیری از آیات قرآن و آموزه‌های اهل بیت اهل بیت علیهم السلام این موضوع تبیین گردد. جا دارد از پدیدآوردندگان این اثر حجج اسلام آقایان دکتر محمد کاویانی، فرج‌الله میرعرب و محمدصادق یوسفی‌مقدم تشکر و قدردانی گردد.

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیک نمایید