درآمدی بر تربیت هیجانی و عاطفی در قرآن کریم

درآمدی بر تربیت هیجانی و عاطفی در قرآن کریم

پدیدآورعلیجان کریمی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

«ادعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلهُم بِالَّتِی هِیَ أَحسَنُ». خداوند قرآن کریم را برای خوشبختی و سعادت بشر نازل کرده که پیروی از آن، رحمت الهی را در پی دارد؛ کتابی که فهمیدن و پندآموزی از مقاصد آن، برای هر کس به فراخورِ ادراک و لیاقتش آسان است؛ کتابی است فرودآمده برای تدبر [همگان] در آیات آن؛ اما این خردمندان‌اند که از [مواعظ] آن پندپذیرند و آنان که اهل دانش‌اند از آیات روشن آن بهره‌مند می‌شوند.
در اثر پیش‌ِ رو ماهیت و انواع هیجانات و عواطف انسان و روش‌های تنظیم و کنترل آنها با نگاه به قرآن بررسی شده است. بخش قابل توجهی از نوشتار به معرفی مفاهیم ناظر به هیجانات و عواطف در قرآن کریم اختصاص یافته و در این راستا فهرستی مشتمل بر بیش از 180 مورد از مفاهیم هیجانی با مستندات قرآنی ارائه شده است.

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیک