بررسی تحلیلی مواجهه قرآن با‌یهود

بررسی تحلیلی مواجهه قرآن با‌یهود

پدیدآورعلی اکبر مومنی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

تحقیقی در مورد علت برخورد قرآن کریم با «یهودیان» و نکوهش آنان است. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی های یهودیان، به تبیین مهمترین مشکلات و چالش هایی که آنان برای رسول خدا(ص) و جامعه اسلامی بوجود می آوردند، پرداخته شده و نوع برخورد قرآن در مورد اعمال و افکار یهودیان در عرصه های اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نگارنده از یک سو مهمترین ویژگی های یهود و نوع عملکرد آنان در قبال مسلمانان را مورد بحث و بررسی قرار داده و از سوی دیگر چگونگی برخورد پیامبر اسلام با این قوم در پرتو آیات قرآن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. شرکت و بت پرستی یهودیان و مبارزه قرآن با این اعتقاد آنان، استکبار و نافرمانی قوم یهود، خودخواهی و نژادپرستی آنان، پیمان شکنی های متعدد یهودیان با رسول خدا، مواضع خصمانه یهود در قبال پیامبر اکرم و همکاری آنان با دشمنان اسلام از علل مهم مواجهه قرآن با یهود شمرده شده است.

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیلک نمایید.