اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی جلد 3

اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی جلد 3

پدیدآورمحمد علی محمدی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

اعجاز قرآن یکی از مهمترین مباحث علوم قرآن بلکه پایه و اساس مباحث قرآنی است. قرآن کریم تنها معجزه جاوید و ماندگار خداوند است که از زمان نزول تاکنون همه جن و انس را به هماوردی طلبیده و با صدای بلند اعلام می کند: اگر درباره قرآن و صحت انتساب آن به خداوند تردید دارید، همانند آن یا ده سوره یا لااقل یک سوره عرضه کنید.
با توجه به اهمیت بحث اعجاز، تحدی و نقشی که اثبات اعجاز در تربیت انسان ها و به ویژه مسلمانان بر عهده دارد، عده ای شبهاتی در این باره مطرح کرده اند . در مجموعه فرارو سعی شده به این شبهات پاسخ داده شود.

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیک نمایید