مهمانی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت (ع)

مهمانی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت (ع)

پدیدآورعیسی عیسی زاده(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

زمانی جامعه می‌تواند ثمره‌های ایدئولوژی و جهان‌بینی خود را به نمایش بگذارد که سبک زندگی او متناسب با باورها و ارزش‌هایش شکل گرفته باشد. یکی از موضوعاتی که ضرورت دارد مسلمانان با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی و سیره اهل‌بیت: به آن عمل کنند، سبک و شیوه مهمانی است. اثر حاضر پرداختی به این موضوع است.
در اثر پیشِ رو، شاخصه‌های سبک مهمانی از آموزه‌های قرآن و اهل بیت:تهیه شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. امید آنکه تهیه این گونه آثار قدمی باشد در پاسخگویی به دغدغه‌های مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی اسلامی که فرمودند: «جهت‌گیری پژوهش‌های قرآنی باید به سمت عینیت‌بخشی دستورات قرآن در جامعه و زندگی مردم باشد.

جهت دریافت متن کامل کلیک نمایید