رؤیا انگاری وحی

رؤیا انگاری وحی

پدیدآورابوالفضل ساجدی(نویسنده)، حامد ساجدی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

دکتر عبدالکریم سروش در رویکرد اخیر وحی را رویای پیامبر و لذا زبان آن را غیر واقع شمرده است؛ بر این اساس نمی توان توصیفات آن در مورد دنیا یا جهان آخرت را در خارج از عالم رویا واقعی دانست؛ به علاوه در فهم تمام آیات (اعم از آیات ناظر به عقاید، احکام، و اخلاق) نباید ظاهر آن را پذیرفت، بلکه باید همچون هر خوابنامۀ دیگری آن را تعبیر کرد نه تفسیر. نوشتار حاضر پرداختی ارزیابانه به این نظریه است.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید