پژوهش های نوآمد قرآنی در گفتگوی علمی با علامه محمدهادی معرفت

پژوهش های نوآمد قرآنی در گفتگوی علمی با علامه محمدهادی معرفت

پدیدآورسعید بهمنی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

متن پیش‌رو گفتگویی است با آیت‌الله محمدهادی معرفت که نزدیک به پنج سال و در نه جلسه انجام شده است. گفتگوی با ایشان یکی از مجموعه طرح گفتگوی علمی با قرآن‌پژوهان کشور است که با هدف راهیابی به پژوهش‌های نوآمد قرآنی سامان ‌داده‌ شد.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید