فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن(جلد یک) گروه واژگان آخر - احضاء

فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن(جلد یک) گروه واژگان آخر - احضاء

پدیدآورسید محمود طیب حسینی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0
تربیت در ابعاد مختلفی قابل مطالعه است که مهم‌ترین آن مربوط به اعتقاد است. اعتقاد صحیح که با توحید آغاز می‌شود، انسان را وارد جهانی والاتر از عالم ماده یعنی فضای روحانی و معنوی می‌کند. این‌جاست که انسان احساس نیاز به تربیت معنوی می‌کند تا بتواند سیر در عالم معنا را درست انجام دهد و به مقصود نهایی یعنی شایستگی خلافت الهی برسد. کتاب حاضر با این نگاه تدوین شده است.


جهت دریافت متن کامل کتاب کلیک نمایید