علوم قرآن در احادیث اهل بیت (علیهم السلام)

علوم قرآن در احادیث اهل بیت (علیهم السلام)

پدیدآورفرج الله میرعرب(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

برای شناخت قرآن و ورود به معارف آن، به دانشی نیازمندیم که آن را علوم قرآن نامیده‌اند. از آن جا که اهل‌بیت(ع) قرین قرآن و داناترین مردم به معارف درونی و علوم پیرامونی آن هستند، پژوهش درباره علوم قرآنی و تدوین آن بر اساس نگاه آنان اهمیت بسیاری دارد. این علوم در لابلای احادیث اهل‌بیت(ع) وجود دارد؛ ولی در حد شایسته به آن‌ها توجه نشده است. کتاب حاضر می‌کوشد علوم قرآن را از احادیث اهل‌بیت(ع) استخراج کند و بدین طریق جایگاه و نقش آن بزرگواران را در بنیان این علم بنماید. این کتاب با گذاشتن زوایای جدیدی از علوم قرآن در مقابل پژوهشگران زمینه تحقیقات تازه‌ای را فراهم می‌کند.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید