پژوهشی درغنا از دیدگاه قرآن و روایات تفسیری

پژوهشی درغنا از دیدگاه قرآن و روایات تفسیری

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

موسیقی همچنان که می تواند در خدمت ارتقای ارزش های معنوی انسان باشد، می تواند درخدمت حیوانیّت انسان درآید و با نواهای شیطانی و حیوانی، احساسات و ارزش های معنوی انسان را کور کند.
برخی از امکانات و قابلیت‌های نرم افزار
این محصول با استفاده از نرم افزار پژوهان ارائه گردیده است که ضمن تسهیل در امر مطالعه کتاب، از ابزارها و قابلیت های متعدد پژوهشی برای پژوهشگران برخوردار بوده که از مهمترین قابلیت های این نرم افزار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- نمایش تمام صفحه کتاب ها در دستگاه همراه که با کلیک بر روی صفحه امکانات موردنیاز نمایش داده می شود
- نمایش عناوین مطالب و آیات و روایات بصورت رنگی و متفاوت از متن
- جستجو
- تاریخچه مطالعه
- نشانه گذاری و علاقمندی ها
- امکان انتخاب و کپی و اشتراک گذاری تمامی صفحه یا بخشی از متن
- اشتراک گذاری (انتخاب متن، ارسال و اشتراک گذاری در جوامع مجازی و...)
- ذخیره تمام یا بخشی از محتوا، پیمایش آسان و با افکت و با قدرت تاچ بالا در صفحات
- امکان ترکر برای پیمایش در صفحات
- امکان دسترسی به مشخصات کتاب و آخرین صفحه از کتاب برای هر کتاب در لیست کتب
- بخش تنظیمات (تنظیم ویژگی های نمایش متن، تنظیمات نوع و اندازه قلم و فونت، تعیین فاصله بین خطوط، تنظیمات مطالعه نمایش روز و شب)
جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید