انوار جاودان در تفسیر قرآن

انوار جاودان در تفسیر قرآن

پدیدآورابوالقاسم خزعلی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

«انوار جاودان در تفسیر قرآن» حاصل درس های آیت الله خزعلی است که در سال های 1350 تا 1355 در حوزه علمیه قم ارائه شده، و اکنون در قالب دو جلد از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن تدوین و انتشار یافته است.
این اثر دو جلدی شامل شرح و تفسیر سوره حمد به طور کامل و سوره بقره از آیه اول تا آیه 33 است و ژرف نگری در تبیین مفاهیم لغات و جمله ها مطابق با رواج آن ها در عصر نزول، استفاده از زمان نزول آیه در تبیین مراد و همچنین به کارگیری روش تفسیری قرآن به قرآن از جمله امتیازات آن به شمار می رود..
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:.
سوره مبارکه حمد - شرح و تفسیر آیات.
سوره مبارکه بقره - شرح و تفسیر آیه 1 تا 23.
سوره مبارکه بقره - شرح و تفسیر آیه 24 تا 33

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید