تفسیر بیان

تفسیر بیان

پدیدآورمحمدتقی فلسفی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

 
صفحه از 0

قرآن، اقیانوسی عمیق و ناپیدا کرانه است که همه عالمان دینی به آن دل‌بستگی دارند. برخی از این عالمان به تفسیر آن نیز همت گماشته و آثار گران‌قدری را پدید آورده‌ اند.اثر حاضر نیز تلاشی تفسیری است که پدیدآورنده آن بنابر مهارت و چیره‌ دستی که در وعظ و منبر و خطابه داشت، آن را برای بعضی از طلاب و واعظان، تدریس کرده و سپس در قالب یک جلد کتاب درآورده است. این کتاب، تفسیر سوره حمد و آیات اول تا 162 سوره بقره می‌ باشد که مطالب متنوعی در آن آمده است. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: سوره فاتحه سوره بقـره
جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید